Найважливішим питанням сьогодення є захист навколишнього середовища від згубної людської діяльності. Спеціалісти-екологи здійснюють важливу місію збереження довкілля, що має прямий зв’язок зі здоров’ям людини, можливістю подальшого комфортного існування на планеті. В українських ВНЗ можна отримати професію «еколог» (інженер-еколог). Студенти навчаються принципам захисту навколишнього середовища, вивчають методи очищення води, повітря, утилізації відходів, мають достатню кількість баз практики. Отримані знання можна застосувати на будь-якому промисловому об’єкті чи контрольній організації, НДІ будь-якої країни. Випускники можуть здійснювати викладацьку та просвітницьку діяльність (екологічна освіта громадян) від дитячих садочків до вищих навчальних закладів.

Професії (посади) за фахом:

 • завідувач очисних споруд;
 • технік з експлуатації сонячних енергетичних установок;
 • технік-еколог;
 • фахівець з управління природокористуванням;
 • фахівець із нетрадиційних видів енергії;
 • експерт із енергоефективності нетрадиційних і відновлювальних видів енергії;
 • експерт із енергозбереження та енергоефективності;
 • технічний експерт з промислової безпеки;
 • інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції;
 • інженер з охорони навколишнього середовища;
 • інженер з природокористування;
 • інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 • інженер-технолог з очищення води;
 • інженер-технолог з переробки відходів.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.