Нафтогазова галузь виробництва вважається самою перспективної і прибутковою, а спеціальності – престижними і високооплачуваними. Отримати спеціальність можна в Українських навчальних закладах. В умовах критичного стану навколишнього середовища та вичерпаності нафти і газу перспективною є розробка нових методів добування, перероблення, транспортування і зберігання продукту. Тому у процесі навчання велику увагу приділяють науково-дослідній роботі і практиці на базі підприємств, а українські випускники відрізняються високими професійними навичками. Дипломовані спеціалісти працевлаштовуються на підприємствах видобутку, транспортування (газонафтопроводи) і зберігання (сховища) нафти і газу, у сфері менеджменту, проектування, екології.

Професії (посади) за фахом:

 • технік з видобутку нафти і газу;
 • технік-технолог гірничий;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
 • технік з експлуатації нафтопроводів;
 • технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;
 • технік-конструктор (механіка);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • майстер з видобування нафти, газу та конденсату;
 • майстер з дослідження свердловин;
 • майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;
 • майстер з підготовки газу;
 • майстер з підготовки та стабілізації нафти;
 • майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);
 • майстер резервуарного парку;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;
 • механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування;
 • механік вишкомонтажного цеху;
 • механік тампонажного цеху;
 • викладач закладу професійної освіти.
Харківська державна зооветеринарна академія - державний заклад освіти IV рівня акредитації, здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців. Академія є вищим навчальним закладом, діяльність якого спрямована на підготовку фахівців аграрного, ветеринарного та природо-користувального спрямування. Має потужний навчально-науковий комплекс, який об’єднує три факультети (ветеринарної медицини, технологій продукції тваринництва та менеджменту і біотехнології та природокористування). Випускники навчального закладу успішно працюють у 78 країнах світу на всіх континентах , в тому числі – США,Канаді, Англії, Японії, Німеччині, Болгарії, Польщі, Монголії, Китаї, Панамі, Ямайці, Нікарагуа, Йорданії, Ізраїлі, Малі, Марокко, Ефіопії, Конго, Нігерії, Гані.
Харківський державний університет харчування та торгівлі – це один з провідних університетів України ІV рівня акредитації, який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців для переробних і харчових виробництв, роздрібної та оптової торгівлі, експертних лабораторій, ресторанного і готельного бізнесу, туризму, податкових, економічних та фінансових служб, митної служби. Університет має широку мережу міжнародних контактів із 56 університетами та фондами 20-ти країн світу. Щорічно наші викладачі й студенти беруть участь у міжнародних конференціях, конкурсах, виставках, проводять спільні науково-дослідні роботи із зарубіжними колегами. В університеті навчаються понад 500 іноземних студентів.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка - єдиний і провідний ВНЗ в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю найвищого IV рівня акредитації. В університеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, ”магістр” з усіх зазначених напрямів підготовки. У процесі навчання студенти мають можливість отримати низку робітничих професій. Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка отримують сертифікат підприємця. Ефективно діє аспірантура та докторантура. Переважна більшість студентів мешкає у гуртожитках університету, що розташовані в найкращих районах Харкова.
Харківський національний аграрний університет (ХНАУ) – найстаріший аграрний вищий навчальний заклад в Україні, має четвертий рівень акредитації. Перспектива університету та стратегічний напрямок подальшого розвитку – інтеграція до світового освітнього простору зі збереженням найкращих надбань вітчизняної вищої школи. Університет підготував близько 46 тисяч висококваліфікованих аграрних фахівців, в тому числі 1477 магістрів сільськогосподарських наук і понад 100 докторів філософії для 76 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. ХНАУ добре відомий за кордоном, і з 1997 року є членом Міжнародної асоціації університетів в Парижі (UNESKO, PARIS).
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (IFNTUOG), створений в 1967 році, є лідером на ринку високотехнологічних технічних і нетехнічних послуг з навчання в енергетичному секторі України. Визнаючи свої особливі зобов'язання по підготовці фахівців для нафтогазової промисловості, наш університет пропонує унікальне поєднання викладання, навчання і індустріально-орієнтованих навичок.
Український католицький університет (УКУ) є приватним навчальним закладом. УКУ пропонує ступінь бакалавра в наступних областях: теологія, історія, культурологія, філологія, соціальна педагогіка, психологія, соціологія, інформатика; аспірантура в області: теологія, історія, соціальна педагогіка, журналістика, медіа зв'язок, державне управління, клінічна психологія (когнітивна поведінкова терапія), клінічна психологія (психодинамическая терапія), наука про дані, права людини, фізична терапія, Ерготерапія; аспірантура по: історії та археології, теології.