Нафтогазова галузь виробництва вважається самою перспективної і прибутковою, а спеціальності – престижними і високооплачуваними. Отримати спеціальність можна в Українських навчальних закладах. В умовах критичного стану навколишнього середовища та вичерпаності нафти і газу перспективною є розробка нових методів добування, перероблення, транспортування і зберігання продукту. Тому у процесі навчання велику увагу приділяють науково-дослідній роботі і практиці на базі підприємств, а українські випускники відрізняються високими професійними навичками. Дипломовані спеціалісти працевлаштовуються на підприємствах видобутку, транспортування (газонафтопроводи) і зберігання (сховища) нафти і газу, у сфері менеджменту, проектування, екології.

Професії (посади) за фахом:

 • технік з видобутку нафти і газу;
 • технік-технолог гірничий;
 • технік з експлуатації та ремонту устаткування;
 • технік з підготовки та транспортування нафти і газу;
 • технік з експлуатації нафтопроводів;
 • технік з експлуатації устаткування газових об’єктів;
 • технік-конструктор (механіка);
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • майстер з видобування нафти, газу та конденсату;
 • майстер з дослідження свердловин;
 • майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин;
 • майстер з підготовки газу;
 • майстер з підготовки та стабілізації нафти;
 • майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного);
 • майстер резервуарного парку;
 • майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів
 • механік бази виробничого обслуговування, трубної бази;
 • механік цеху прокату і ремонту бурового та нафтогазопромислового устаткування;
 • механік вишкомонтажного цеху;
 • механік тампонажного цеху;
 • викладач закладу професійної освіти.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» заснований в 1885 році в Харкові. В даний час – найбільший навчальний центр Східної України і найбільший ВНЗ міста Харкова. В університеті навчаються приблизно 26 тисяч студентів. Університет проводить активну міжнародну діяльність в академічній, науковій, економічній та культурній сферах, продовжує укріпляти та поширювати зв'язки з зарубіжними партнерами. НТУ «ХПІ» співробітничає з 93 вищими навчальними закладами та фірмами із 31 країни світу, у тому числі з багатьма провідними вузами Німеччини, США, Англії, Франції, Китаю, Індії тощо.
Сьогодні Миколаївський національний аграрний університет є одним з провідних освітніх і дослідницьких інститутів вищої освіти на півдні України. Матеріально-технічна база для підготовки іноземних студентів полягає в наступному: якісні аудиторії з сучасним мультимедійним обладнанням; кваліфікована комплексна методологічна підтримка; спеціалізовані лабораторії, які містять все необхідне обладнання і програмне забезпечення для навчання і підвищення якості освітніх послуг для студентів.
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності є провідним вищим навчальним закладом України у сфері безпеки людей. Університет є членом Європейської Асоціації Коледжів Пожежної Служби (EFSCA), організації, яка займається питаннями безпеки людей. Протягом всього існування нашого закладу підготовлено понад 30 тисяч фахівців.
В даний час Київський національний університет технологій та дизайну входить до таких національних і міжнародних рейтингів: Рейтинг CEOWORLD Magazine: «Топ 100 шкіл моди в світі» - 88-е місце і « Найкращі школи моди в Європі» - 53th місце; Рейтинг «Топ 200 Україна» - 27-е місце; Рейтинг українських ВНЗ Проект «Наука України в базі даних SCIVERSE SCOPUS» - 38-е місце; Рейтинг світових університетів Webometrics - 37-е місце. Наступні опції доступні для студентів: 37 освітніх програм (подвійний диплом), 450 висококваліфікованих викладачів, гуртожитки (100% гарантія поселення для іногородніх студентів), практичне навчання і стажування за кордоном.
Заснований у 1874 році, ДВНЗ «ХДАУ» може пишатися не одним поколінням вчених, викладачів і студентів, які зробили гідний внесок у розвиток аграрної освіти, розбудову економіки і суспільно-політичного життя України. ДВНЗ «ХДАУ» - це державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який проводить підготовку фахівців для агропромислового комплексу на 5-ти факультетах за 18 спеціальностями, за ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії», «Доктор наук». Наші дипломи визнані у всьому світі, а випускники користуються попитом на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності.
Херсонський національний технічний університет є автономним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих фахівців для різних галузей, готує науковий персонал, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та підприємствами. До структури університету входять 5 факультетів, 26 кафедр, з них 20 – випускових. Навчально-виховний процесс забезпечують 341 науково-педагогічний працівник університету, з них 187 кандидатів наук, доцентів, 57 докторів наук, професорів.