Гірництво передбачає розробку родовищ корисних копалин, дорогоцінних і кольорових металів, отже навчання за цим профілем є дуже перспективним. Професію гірничій технік (технолог) можна отримати в українських ВНЗ відповідного профілю. Гірництво як галузь промисловості досить розвинена в Україні і тому підготовка фахівців здійснюється на реальних базах практики (шахти, кар’єри), під час проходження практики студент може отримати додаткову професію – помічник машиніста (бурового станка або екскаватора). Отже, випускники мають дві спеціальності, що значно розширює можливості працевлаштування. Вони працюють на гірничих промислових підприємствах, у проектно-конструкторських і дослідних інститутах, геологорозвідувальних організаціях, будівельних організаціях (метро, тунелі, залізниця).

Професії (посади) за фахом:

 • менеджер (управитель) у добувній промисловості;
 • начальник та майстр виробничих дільниць гірничих підприємств;
 • диспетчер внутрішньошахтового транспорту;
 • диспетчер гірничий;
 • технік з буріння;
 • технік-електромеханік гірничий;
 • технік-лаборант (видобувна промисловість, металургія);
 • технік-маркшейдер;
 • технік-технолог гірничий;
 • фахівець з піротехнічних, саперних та підривних робіт;
 • державний гірничотехнічний інспектор на вугільних шахтах з підземними роботами;
 • інспектор гірничотехнічний;
 • завідувач гірничих робіт;
 • керівник групи з буропідривних робіт;
 • майстер гірничий;
 • майстер гірничий дільниці;
 • майстер гірничий проходки шахти;
 • майстер гірничий на поверхні;
 • майстер гірничий підземної дільниці;
 • майстер підземної дільниці
 • майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок;
 • начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.
Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м'ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар'єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.
Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»– це найбільший в Україні технічний університет і один з провідних університетів Європи та світу. Університет входить до числа кращих ВНЗ світу за версією рейтингу QS World University Rankings. КПІ забезпечує багаторівневу систему освіти «бакалавр - магістр - кандидат та доктор наук (Ph.D., D.Sc.).
Національний гірничий університет – єдиний в Україні спеціалізований вищий навчальний заклад гірничого профілю, що має більш ніж 117-річний досвід діяльності. В університеті здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців і науковців з усіх сучасних спеціальностей геологорозвідувальної та гірничодобувної галузей, енергетики і екології, машинобудування та систем автоматизації. Це навчальний і науковий заклад дослідницького типу з сучасною навчальною лабораторною базою й високим науковим потенціалом.