На сучасному ринку праці професія «Бухгалтер» входить до ТОП 10 найбільш затребуваних, а також це престижна та високооплачувана професія, є перспективною у розвитку кар’єри. Студенти українських навчальних закладів опановують цю професію під керівництвом кваліфікованих викладачів, мають реальні бази практики і широкі можливості до працевлаштування за фахом. Дипломовані спеціалісти працюють у сфері податкового обліку, управління та підвищення ефективності діяльності господарського сектору, аудиту, фінансово-економічної аналітики. Випускники можуть претендувати на посади: бухгалтер, у тому числі головний бухгалтер, менеджер компанії, аудитор (контролер, ревізор) перевірки діяльності, податківець, консультант та експерт компанії або приватної практики, економіст, фахівець страхової компанії.

Професії (посади) за фахом:

 • аналітик комп’ютерного банку даних;
 • асистент бухгалтера-експерта;
 • асистент викладача вищого навчального закладу/викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • аудитор (після отримання відповідного сертифіката);
 • аудитор-діагностик;
 • бухгалтер банку та інших фінансових установ;
 • бухгалтер за напрямами діяльності підприємств АПК, промислового, малого та середнього бізнесу, торгівлі, туристичного та готельного бізнесу;
 • бухгалтер на підприємстві будь-якої форми власності та сфери діяльності;
 • бухгалтер, головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера;
 • бухгалтер-експерт/провідний бухгалтер-експерт;
 • бухгалтер-ревізор;
 • викладач середніх та вищих навчальних закладів;
 • викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • внутрішній або незалежний аудитор;
 • головний ревізор;
 • директор аудиторської фірми(після отримання сертифіката);
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з договірної та претензійної роботи;
 • економіст з планування;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст-фінансист;
 • економічний радник;
 • завідувач каси;
 • завідуючий фінансовим, економічним, плановим, аудиторським відділом (підрозділом);
 • інспектор-ревізор;
 • касир/касир-експерт/головний касир;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному обслуговуванні;
 • керівник підприємства, установи чи організації;
 • керівник підрозділу матеріально-технічного постачання;
 • керівник підрозділу чи фіскального органу в ДФС;
 • керівник сектору в аудиторських, економічних, банківських, біржових структурах;
 • керівник та заступник керівника з економічних питань;
 • керівник фінансового, бухгалтерського, економічного, юридичного та адміністративного підрозділів;
 • консультант з економічних питань;
 • консультант з питань оподаткування;
 • конторський (офісний) службовець (в аудиті);
 • конторський (офісний) службовець (в банківських установах);
 • конторський (офісний) службовець (в бухгалтерії);
 • методист з економічної освіти;
 • митний інспектор;
 • молодший науковий співробітник;
 • науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік, оподаткування, економіка);
 • начальник відділу;
 • начальник контрольно-ревізійного відділу;
 • начальник планово-економічного відділу;
 • обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
 • податковий інспектор;
 • помічник аудитора;
 • приватний підприємець;
 • провідний економіст;
 • провідний фахівець Держказначейства;
 • рахівник;
 • ревізор;
 • спеціаліст з фінансово-економічної безпеки;
 • табельник;
 • технік з обліку;
 • фахівець з обліку податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ;
 • фахівець з обліку ЗЕД;
 • фінансист;
 • фінансовий аналітик на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми та сфери діяльності;
 • фінансовий директор, його заступник;
 • фінансовий інспектор.
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Наш коледж – це унікальний багатопрофільний потужний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації м. Харкова, розташований у центрі міста. Він здійснює підготовку за денною та заочною формою навчання, має ліцензію на підготовку іноземних громадян. Коледж має творчий педагогічний колектив зі славними традиціями, кваліфікованими педагогами та майстрами виробничого навчання. Коледж готує іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів на базі основного середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Підготовча іноземних громадян має ліцензію на основні акредитації спеціальностей.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, а також коледж.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) - один з провідних університетів в Центральній Україні. Він готує фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, сфери послуг, технології виробництва продуктів харчування, біотехнології, права, філології. Серед всіх університетів України ПУЕТ по праву вважається відкритим і дружнім для іноземних студентів - понад 300 студентів, які приїхали з 20 країн світу, обрали ПУЕТ в якості основи для своєї майбутньої кар'єри