Професія «Менеджер» набула великої популярності як перспективна та високооплачувана діяльність. Українські навчальні заклади з радістю приймають до навчання активну молодь, що бажає отримувати економічні знання, формувати нове креативне економічне мислення, аналізувати ринкові відносини, економічні процеси та професійно приймати управлінські рішення для розв’язання економічних проблем. Навчання здійснюється новітніми методами викладання з проходженням практики на сучасних підприємствах і організаціях. Також для бажаючих відкриті міжнародні стажування та конференції. Дипломований спеціаліст має право претендувати на такі посади як: керівник (організації, підприємства, фірми, підрозділу), менеджер, фахівець у сфері зайнятості, маркетолог.

Професії (посади) за фахом:

 • Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу
 • Менеджери (управителі) підприємств житлово комунального господарства
 • Менеджери (управителі) з реклами
 • Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки
 • Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
 • Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей
 • Менеджери (управителі) готелів і ресторанів
 • Менеджери (управителі) систем якості
 • Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління
 • Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності
 • Менеджери (управителі) у сфері надання інформації
 • Менеджери (управителі) будівельних організацій
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Наш коледж – це унікальний багатопрофільний потужний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації м. Харкова, розташований у центрі міста. Він здійснює підготовку за денною та заочною формою навчання, має ліцензію на підготовку іноземних громадян. Коледж має творчий педагогічний колектив зі славними традиціями, кваліфікованими педагогами та майстрами виробничого навчання. Коледж готує іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів на базі основного середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Підготовча іноземних громадян має ліцензію на основні акредитації спеціальностей.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, а також коледж.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) - один з провідних університетів в Центральній Україні. Він готує фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, сфери послуг, технології виробництва продуктів харчування, біотехнології, права, філології. Серед всіх університетів України ПУЕТ по праву вважається відкритим і дружнім для іноземних студентів - понад 300 студентів, які приїхали з 20 країн світу, обрали ПУЕТ в якості основи для своєї майбутньої кар'єри