Будь-яка організація бажає показати свою діяльність з більш вигідного ракурсу і мати позитивний імідж. На допомогу у цій справі приходять маркетологи – спеціалісти, які можуть розробляти і ефективно впроваджувати маркетингові рішення, підвищувати конкурентоспроможність підприємства різної форми власності та рівня, орієнтуватись у питаннях національної економіки. Отримати професію «Маркетолог» можна у навчальному закладі України, це престижно вигідно і цікаво. Українські ВНЗ активно співпрацюють з європейськими навчальними закладами, практикують обмін знаннями, фахівцями і студентами для проходження стажувань. Маркетолог затребуваний у міжнародних компаніях, виробничих і торгівельних підприємствах, рекламних компаніях і агентствах, логістичних компаніях, державних структурах, банках.

Професії (посади) за фахом:

 • завідувач підприємства роздрібної торгівлі
 • завідувач ринку
 • завідувач секції
 • керівник торговельно-економічної місії
 • головний адміністратор (на комерційних підприємствах)
 • начальник відділу збуту (маркетингу)
 • начальник комерційного відділу
 • головний художник (реклама)
 • начальник відділу (з реклами
 • зв’язків з громадськістю)
 • начальник відділу зовнішньої кооперації
 • директор (керівник) малої торговельної фірми
 • керуючий магазином
 • комерсант
 • директор малої фірми (рекламної)
 • керуючий агентством (торговельним, нерухомості, рекламним)
 • асистент
 • викладач вищого навчального закладу
 • викладач професійного навчально-виховного закладу
 • методист з економічної освіти
 • науковий співробітник (ефективність підприємництва)
 • економіст із збуту
 • експерт із зовнішньоекономічних питань
 • консультант з ефективності підприємства
 • консультант з маркетингу
 • рекламіст
 • фахівець з ефективності підприємства
 • фахівець з методів розширення ринку збуту
 • фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою
 • фахівець із стандартизації та сертифікації
 • фахівець-аналітик з дослідженнями товарного ринку
 • економіст
 • економіст з матеріально-технічного забезпечення
 • економіст з планування
 • економічний радник
 • консультант з економічних питань
 • оглядач з економічних питань комерційний агент;
 • торговельний агент
 • торговельний представник
 • торговельний інспектор
 • інспектор-товарознавець
 • товарознавець
 • брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
 • представник з реклами
Криворізький національний університет було засновано 4 жовтня 1922 року як Криворізький вечірній робітничий технікум. У 1929 р. технікум було перетворено у вечірній робітничий інститут, а з 1931 р. – у Криворізький гірничорудний інститут. З 1994 р. інститут набув статусу технічного університету. У 2011 р. створено Криворізький державний університет, якому надано статус національного. Нині до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет" входять 8 факультетів, два науково-дослідних інститути, шість коледжів.
Наш коледж – це унікальний багатопрофільний потужний вищий навчальний заклад першого рівня акредитації м. Харкова, розташований у центрі міста. Він здійснює підготовку за денною та заочною формою навчання, має ліцензію на підготовку іноземних громадян. Коледж має творчий педагогічний колектив зі славними традиціями, кваліфікованими педагогами та майстрами виробничого навчання. Коледж готує іноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладів на базі основного середньої освіти та повної загальної середньої освіти. Підготовча іноземних громадян має ліцензію на основні акредитації спеціальностей.
Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет ім. Саймона Кузнеця є державним університетом, що спеціалізуються в області економіки в Східній Україні, та виконує багатоступеневу підготовку фахівців за наступними рівнями: бакалавр, магістр, PhD, доктор наук. Університет застосовує принцип безперервного навчання, який складається із системи довузівської підготовки, підготовки студентів і аспірантів. Він також має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університет підготував фахівців з 83 країн, і в даний час в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн.
Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ПВНЗ «МУБіП» – член Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО. Він офіційно визнаний в багатьох країнах світу. Структура університету включає: інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій та інститут права – до складу яких входять 7 кафедр, а також коледж.
Міжнародний економіко-гуманітарний універститет імені академіка Степана Дем'янчука - перший приватний навчальний заклад в Західній Україні. Його формування почалося в 1993 році. Згідно з рішенням Міжнародної педагогічної академії (МПА) почав свою діяльність Рівненський науково-консультаційний центр (філія МПА), зареєстрований Міністерством освіти України як заклад з правом підготовки фахівців з вищою освітою. За останні 16 років університет підготував понад 13000 висококваліфікованих фахівців, які отримали дипломи державного зразка.
Полтавський університет економіки і торгівлі (ПУЕТ) - один з провідних університетів в Центральній Україні. Він готує фахівців в області інформаційних технологій, управління та адміністрування, соціальних і поведінкових наук, культури та мистецтва, сфери послуг, технології виробництва продуктів харчування, біотехнології, права, філології. Серед всіх університетів України ПУЕТ по праву вважається відкритим і дружнім для іноземних студентів - понад 300 студентів, які приїхали з 20 країн світу, обрали ПУЕТ в якості основи для своєї майбутньої кар'єри