Житомирський державний технологічний університет

Про університет

Житомирський державний технологічний університет (ЖДТУ) – це престижне державний вищий навчальний заклад з сучасними методами навчання, традиціями, якісним рівнем підготовки майбутніх фахівців і високим рівнем викладання дисциплін. Активна міжнародна діяльність ЖДТУ дає можливість нашим студентам проходити навчання і стажування в університетах Європи. ЖДТУ має все необхідне для навчання студентів і їх всебічного розвитку.

Факультети та спеціальності

Гірничо-екологічний факультет

 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • маркшейдерська справа;
 • розробка родовищ корисних копалин.

Факультет економіки та менеджменту

 • економіка підприємства;
 • менеджмент організацій;
 • управління персоналом і економіка праці.

Факультет інженерної механіки

 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • металорізальні верстати і системи;
 • обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;
 • технологія машинобудування.

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • біотехнічні та медичні апарати і системи;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • радіотехніка;
 • сиcтеми упpавління і автoматики;
 • теxнології тa заcоби телeкомунікацій.

Обліково-фінанcовий факультeт

 • oблік і аудит;
 • фінанcи.

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005
Contact Us

вул. Черняховського, 103, м. Житомир, 10005

special offer