Запорізький національний університет

Про університет

Запорізький національний університет – це вищий навчальний заклад державної форми власності, літопис якого ведеться майже 90 років. Ще в 40-х роках минулого століття він посів одне з провідних місць серед педагогічних закладів України і досі залишається на позиції лідера освітніх послуг нашої держави.

Факультети та спеціальності

Навчання за освітнім рівнем “бакалавр” (денна та заочна форма)
Спеціальність (освітня програма):
Правознавство, Менеджмент, Філологія (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, українська), Переклад (англійська, німецька, французька), Переклад (україно-російсько-болгарський, україно-російсько-польський), Фінанси і кредит, Облік і аудит, Економічна кібернетика, Психологія, Соціальна педагогіка, Туризм, Журналістика, Видавнича справа та редагування, Реклама і зв’язки з громадськістю, Соціальна робота, Соціологія, Фізичне виховання, Здоров’я людини, Спорт, Історія, Архівознавство, Інформатика, Біологія, Лісове і садово-паркове господарство, Математика, Прикладна математика, Фізика, Дизайн.

Навчання за освітнім рівнем “бакалавр” (лише денна форма)
Спеціальність (освітня програма):
Програмна інженерія, Міжнародна економіка, Управління персоналом та економіка праці, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Екологія та охорона навколишнього середовища, Політологія, Країнознавство, Хімія, Прикладна фізика, Театральне мистецтво, Філософія.

Навчання за освітнім рівнем “магістр” (денна та заочна форма)
Спеціальність (освітня програма):
Правознавство, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Менеджмент організацій, і адміністрування (за видами економічної діяльності), Логістика, Мова і література (англійська, німецька, французька, іспанська, російська, українська), Переклад (англійська, німецька, французька), Фінанси і кредит, Облік і аудит, Економічна кібернетика, Управління фінансово-економічною безпекою, Психологія, Соціальна педагогіка, Журналістика, Реклама, Зв’язки з громадськістю, Медіа-комунікації, Соціальна робота, Політологія, Соціологія, Фізичне виховання, Фізична реабілітація, Спорт, Історія, Архівознавство, Інформатика, Біологія, Хімія, Екологія та охорона навколишнього середовища, Математика, Прикладна математика, Фізика, Прикладна фізика, Педагогіка вищої школи.

Навчання за освітнім рівнем “магістр” (лише денна форма)
Спеціальність (освітня програма):
Інженерія програмного забезпечення, Міжнародна економіка, Управління персоналом та економіка праці, Економіка довкілля і природних ресурсів, Управління проектами, Бізнес-адміністрування, Країнознавство, Генетика, Мисливське господарство, Туризмознавство.

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає заяву в паперовому вигляді. До заяви іноземець додає:
1) оригінал та копію документа про попередню освіту;
2) оригінал та копію документа (додатка до документа про попередню освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
5) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
6) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
7) копію посвідчення закордонного українця;
Документи, зазначені у підпунктах 1-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 3 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
Contact Us

69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66,

+38 (061) 764-18-75, 764-67-53

znu@znu.edu.ua

special offer