Запорізький національний технічний університет

Про університет

Існування навчального закладу розпочалося з 1900 р, коли в Запоріжжі було створено семикласне технічне училище, яке готувало фахівців середньої кваліфікації – техніків-механіків. За роки свого існування університет підготував понад 85 тис. Фахівців, серед яких близько 1500 громадян іноземних держав Азії, Африки, Європи, Латинської Америки.

Факультети та спеціальності

Факультет економіки і управління

 • фінанси і кредит;
 • менеджмент;
 • маркетинг;
 • облік і аудит;

Гуманітарний факультет

 • міжнародні економічні відносини;
 • переклад;
 • дизайн;

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

 • комп’ютерні системи та мережі;
 • спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • інформаційні технології проектування;
 • програмне забезпечення систем;
 • системний аналіз і управління;

Радіоприладобудівний факультет

 • безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки;
 • інформаційні мережі зв’язку;
 • радіотехніка;
 • мікро-і наноелектронних приладів та устаткування;
 • якість, стандартизація та сертифікація;
 • радіоелектронні апарати та засоби;

Електротехнічний факультет

 • електричні машини та апарати;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • електромеханічне обладнання енергоємних виробництв;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • енергетичний менеджмент;

Машинобудівний факультет

 • технологія машинобудування;
 • обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування;
 • металорізальні верстати та системи;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • технології виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок;
 • авіаційні двигуни і енергетичні установки;

Транспортний факультет

 • організація перевезень і управління на транспорті;
 • організація та регулювання дорожнього руху;
 • транспорт і транспортні системи;
 • колісні та гусеничні транспортні засоби;
 • двигуни внутрішнього згоряння;

Інженерно-фізичний факультет

 • прикладне матеріалознавство;
 • ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів;
 • обладнання та технології ливарного виробництва;
 • технологія та устаткування зварювання;
 • відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій;

Управління фізичною культурою і спортом

 • фізична реабілітація;
 • фізичне виховання;

Гуманітарно-правовий факультет

 • журналістика;
 • психологія;
 • cоціальна робoта;
 • правознавcтво;

Факультeт міжнаpодного туpизму тa упpавління

 • туризмознавcтво;
 • упpавління перcоналом тa еконoміка пpаці.

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063








Contact Us

вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

special offer