Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Про університет

Вінницький національний медичний університет ім. Пирогова (ВНМУ) пропонує якісну вищу освіту світового класу. Висококваліфікований персонал університету гарантує, що ви освоїте обрану вами спеціальність на факультетах медицини, стоматології та фармації, підготовчому факультеті для іноземних громадян, а також в аспірантурі. Багаторічний досвід навчання студентів з усього світу дозволив університету створити унікальне поєднання академічних програм і допоміжних послуг. володіє статусом вищого навчального закладу IV рівня акредитації. Університет бере участь в різних міжнародних освітніх та навчальних програмах медичного персоналу.

Факультети та спеціальності

Медичний факультет

  • лікувальна справа;
  • медична психологія;
  • педіатрія.

Cтоматолoгічний факультeт

  • cтоматологія.

Фармацeвтичний факультeт

  • клінічнa фаpмація.
  • фаpмація.

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відбіркової комісії наступні документи:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 12 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
8) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;
копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня;

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (з 12 липня до 01 листопада та з 01 лютого до 01 березня відповідно) для здобуття ступенів магістра;
2) упродовж року для навчання на підготовчому відділенні, у клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі за результатами оцінювання (розгляду поданих згідно з Порядком організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року No 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за No 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року No 1272), документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання.

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

21018, Украина, Винница, ул. Пирогова, 56
Contact Us

21018, Украина, Винница, ул. Пирогова, 56

(0432) 57-03-60

foredean@vnmu.edu.ua

special offer