Університет «КРОК»

Про університет

Заснований в 1992 році, Університет КРОК є одним з перших приватних ВУЗів України. У 2003 році Міністерство освіти і науки України акредитувало університет на IV рівні. У даний час університет зараховує студентів на факультети денного навчання (включаючи іноземних студентів). У 2002 році в університеті створено відділення з підготовки іноземних громадян.

Факультети та спеціальності

Право
Менеджмент і адміністрування
Соціальні та поведінкові науки
Інформаційні технології
Сфера обслуговування

Форми навчання

Денна, заочна та дистанційна

Вступ для іноземних студентів

До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом ( у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін ( у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі.
Для документів, що підтверджують здобуття в іноземних навчальних закладах ступенів освіти та/або проходження періодів навчання, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності таких Документів, яка має бути ініційована власником Документів протягом першого місяця навчання в Університеті. Визнання (встановлення еквівалентності) документів з метою продовження навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого року навчання.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

І потік
15 січня – 28 лютого 2018 року
ІІ потік
2 липня – 30 жовтня 2018 року

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Табірна, 30-32, Київ, 03113
Contact Us

вул. Табірна, 30-32, Київ, 03113

(+38 044) 455-57-57; (+38 044) 455-57-07

krok@krok.edu.ua

special offer