Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Про університет

Большинство студентов находят учебу в “Тернопольском национальном техническом университете имени Ивана Пулюя” совмещением ценностей образования, культуры и опыта. Университет стремится предоставить всем студентам – лидерам завтрашнего дня – лучшее высшее образование и подготовку к выбранной ими карьере. Многоуровневые образовательные программы сосредоточены на опыте лучших технических университетов мира. Национальный технический университет имени Ивана Пулюя предлагает студентам широкий спектр академических программ и предметных курсов. Для будущих студентов также предлагаются подготовительные курсы (продолжительность 1 год) и региональная академию CISCO, навыки в области ИТ и карьерного роста. Выпускники продолжают свою карьеру во всем мире и продвигаются вперед в области науки, промышленности и торговли.

Факультети та спеціальності

Факультет електронних апаратів і комп’ютерних систем

 • інформаційно-управляючі системи та технології.

Факультет переробних і харчових виробництв

 • технологія зберігання, консервування і переробки плодів і овочів;
 • обладнання переробних і харчових виробництв.

Факультет комп’ютерних технологій

 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва.

Факультет електромеханічний

 • світлотехніка і джерела світла;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • енергетичний менеджмент.

Факультет механіко-технологічний

 • технологія машинобудування;
 • металорізальні верстати та системи;
 • машини та обладнання сільськогосподарського виробництва;
 • технологія та устаткування зварювання.

Факультет управління та бізнесу у виробництві

 • менеджмент організацій;
 • маркетинг;
 • економічна кібернетика;
 • психологія.

Факультeт контрольно-вимірювальниx тa радіокомп’ютерниx сиcтем

 • апаратуpа радіoзв’язку, радіомовлeння і телебачeння;
 • комп’ютeрні сиcтеми тa мерeжі.

Форми навчання

Денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001
Contact Us

вул. Руська, 56, м. Тернопіль, 46001

special offer