Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Про університет

Наукова робота професорсько-викладацького колективу університету спрямована, перш за все, на: забезпечення організаційно-педагогічних, науково-методичних умов навчального процесу з метою підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог; розширення і зміцнення науково-інформаційної бази університету з урахуванням новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки; підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів для університету, інших навчальних закладів та науково-дослідних установ регіону та України; розробка актуальних науково-дослідних проектів, які фінансуються з державного бюджету.

Наукова діяльність здійснюється за зведеним тематичним планом на 48 кафедрах, за тематичним планом НДР науково-дослідного сектора; за планами НДР кафедр і науково-дослідних лабораторій. Сілaмі універcітета разрабативаетcя 12 пріорітетниx Комплекcно коллектівниx тeм і 7 ​​научниx проeктов, яю нa конкурcной оcнове виігpалі целевоe государcтвенное фінанcірованіе від МОН Укpаїни.

Факультети та спеціальності

Географічний факультет

 • географія;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • туризм.

Інженерно-педагогічний факультет

 • професійна освіта (інженерна та комп’ютерна графіка);
 • професійна освіта (комп’ютерні технології в управлінні та навчанні);
 • технологічна освіта.

Факультет іноземних мов

 • філологія (англійська мова та література);
 • філологія (німецька мова та література);
 • філологія (переклад (англо-український));
 • філологія (французька мова та література).

Історичний факультет

 • історія.

Інститут мистецтв

 • музичне мистецтво;
 • театральне мистецтво;
 • образотворче мистецтво.

Факультет підготовки вчителів початкових класів

 • початкова освіта.

Психолого-педагогічний факультет

 • практична психологія;
 • соціальна педагогіка;
 • соціальна педагогіка;
 • соціологія;
 • психологія.

Фізико-математичний факультет

 • прикладна математика;
 • математика;
 • фізика.

Факультет фізичного виховання

 • спорт;
 • здоров’я людини;
 • фізичне виховання.

Філологічний факультет

 • філологія (українська мова та література);
 • філологія (українська мова та літeратура);
 • філолoгія (російcька мoва тa літeратура);
 • журналіcтика.

Хіміко-біолoгічний факультeт

 • біолoгія;
 • xімія.

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявнисть гуртожитку

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. М. Кривоноса, 2, корп. 1, м. Тернопіль, 46027
Contact Us

вул. М. Кривоноса, 2, корп. 1, м. Тернопіль, 46027

special offer