Сумський державний університет

Про університет

Сумський державний університет (СумДУ) є провідним вищим навчальним закладом в Сумській області, а також у всій Україні. СумДУ – це сучасний європейський університет, який забезпечує якісну освіту і поєднує дослідження з практичним застосуванням і наукою. В університеті навчається близько 16 000 чоловік за різними формами навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні та освітні ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) за 46 спеціальностями 22 галузей знань. Здобувають освіту близько 1300 іноземних студентів з майже 50 країн світу.

Факультети та спеціальності

Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 • Філологія (Переклад)
 • Соціальна робота
 • Журналістика
 • Журналістика (освітня програма Реклама і зв’язки з громадськістю)
 • Психологія
 • Менеджмент соціокультурної діяльності

Юридичний факультет

 • Право

Факультет економіки та менеджменту

 • Міжнародні економічні відносини
 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Маркетинг
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Публічне управління та адміністрування

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій

 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Матеріалознавство
 • Прикладна механіка
 • Галузеве машинобудування
 • Теплоенергетика
 • Енергетичне машинобудування

Факультет електроніки та інформаційних технологій

 • Прикладна математика
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Мікро- та наносистемна техніка
 • Електроніка

Мeдичний інcтитут

 • Фізична культуpа і споpт
 • Фізична реабілітація
 • Мeдицина
 • Стоматологія

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми
Contact Us

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми

special offer