Східноєвропейський університет економіки та менеджменту

Про університет

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – це вищий навчальний заклад, який надає освітні послуги у відповідність з міжнародними стандартами якості та потребами внутрішнього і зовнішнього ринку праці. Залучення висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, розробка та впровадження інноваційних освітніх програм, кращих практик в навчальний процес, використання сучасних технологій забезпечують підготовку затребуваних фахівців. Університет прагне встановити і розширити міжнародні зв’язки і бере активну участь в соціально-політичному житті країни.

Факультети та спеціальності

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

8.03050201 «Економічна кібернетика»

Магістерські програми:

«Ризик-менеджмент»
«Інформаційний менеджмент»
«Економіко-математичне моделювання»

8.03050701 «Маркетинг»

Магістерські програми:

«Маркетинговий менеджмент»
«Бренд-менеджмент»
«Логістичний менеджмент»

8.03050801 «Фінанси і кредит»

Магістерські програми:

«Фінансовий ринок»
«Страховий менеджмент»
«Фінансовий менеджмент»

8.03050401 «Економіка підприємства»

Магістерські програми:

«Управління підприємствами»
«Менеджмент проектів і консалтинг»
«Економіка та стратегія розвитку підприємства»

8.03050901 «Облік і аудит»

Магістерські програми:

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»
«Облік і аудит в управлінні підприємствами АПК»
«Облік і державний фінансовий контроль в бюджетних установах»

Напрям підготовки 0201 «Культура»

8.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кваліфікація: Документознавець-аналітик інформаційних ресурсів

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціалізація: Управління структурними підрозділами, операційними системами та процесами в організаціях, науково-педагогічна діяльність

Галузь знань 140101 Готельно–ресторанна справа

8.14010101 «Готельна і ресторанна справа»

Кваліфікація: Магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи

Галузь знань 0601 Право

8.03040201 «Правознавство»

Кваліфікація: Магістр з права

Галузь знань 0203 Гуманітарні науки

8.02030304 «Переклад»

Кваліфікація магістр з філології, перекладач і викладач двох іноземних мов

Галузь знань 1801 Спеціальні категорії

8.18010013 «Управління проектами»

Спеціалізація: Управління проектами у сфері матеріального і нематеріального виробництва

Форми навчання

Денна

Вступ для іноземних студентів

До університету приймаються особи, які мають середню, середньо спеціальну (коледж, технікум, тощо), незакінчену вищу та базову вищу освіту.
Вступники подають до відділу міжнародної освіти ІМПО наступні документи:
анкету встановленого зразка;
документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” необхідно мати документ про здобуття неповної вищої освіти;
медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;
документ про відсутність ВІЛ-інфекції;
страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
копію паспортного документа;
8 фотокарток розміром 6х4;
зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину для іноземців, що вступають на підготовчі факультети (відділення).
Зазначені документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською (російською) мовою та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

Проживання

Іноземні студенти, які навчаються в СУЕМ забезпечуються місцем у гуртожитку, яке розташовано поблизу навчального корпусу університету.

Вхід у гуртожиток по перепускам. Гуртожиток обладнаний всім необхідним для зручного проживання. У гуртожитку студенти мають: окрему кімнату для занять, телевізор, кімнату для прання, кухню, обладнану всім необхідним для самостійного приготування їжі, душові кімнати, туалет. Поблизу гуртожитку знаходяться магазини і кафе. Гуртожиток знаходиться під цілодобовою охороною.

Східноєвропейський університет розташовано у зеленому масиві, біля парку відпочинку. Поряд з навчальним корпусом університету знаходиться зупинка міського транспорту, з якої зручно дістатися у любий район міста.

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Нечуя-Левицького 16, м.Черкаси, 18036, Україна
Contact Us

вул. Нечуя-Левицького 16, м.Черкаси, 18036, Україна

special offer