Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Про університет

Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (ЗІЕІТ) ЗІЕІТ – сучасна престижна освітня установа європейського рівня з великим вибором навчальних планів і програм, матеріально-технічною базою, інформаційно-технічним забезпеченням та організацією навчального процесу. Інститут має IV рівень державної акредитації. По закінченню навчання видається державний диплом. ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London». Випускники ЗІЕІТ крім державного диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES.

Факультети та спеціальності

Фінансово-економічний факультет

 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа і страхування
 • 076 Підприємництво, торгівля і біржова діяльність
 • 075 Маркетинг
 • 051 Економіка
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Факультет іноземної філології

 • 035 Філологія

Факультет менеджменту та туристичного бізнесу

 • 073 Менеджмент
 • 242 Туризм
 • 281 Публічне управління і адміністрування

Факультет права

 • 081 Право

Факультет інформаційних технологій

 • 121 Інженерія програмногo забезпечeння
 • 122 Комп’ютeрні нaуки
 • 123 Комп’ютeрна інженeрія

Факультeт будівництвa

 • 192 Будівництвo і громадянcька інженeрія

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання повинні подати такі документи:

1. заяву встановленого зразка;

2. Оригінал і копію документу з перекладом українською мовою (нотаріально завірену копію документа про середню освіту і додаток до нього з вказівкою отриманих оцінок (балів) навчальних дисциплін;

3. Оригінал і копію інтернаціонального паспорту з перекладом українською мовою (нотаріально завірену);

4. документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

5. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

6. копію документа про народження;

7. 8 фотокарток розміром 35х45мм;

8. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну.

Зазначені в підпунктах «2», «3», «6» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в встановленому порядку,

якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Документи про освіту на рівні бакалавр, магістр повинні бути визнані МОН України згідно до «Положення про визнання іноземних документів про освіт

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка 16б
Contact Us

69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка 16б

(061) 239-90-01

nfo@econom.zp.ua; l.kalinichenko@econom.zp.ua

special offer