Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Про університет

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – провідний науково-освітній центр сучасної України, перший вищий навчальний заклад в Південному регіоні країни. Витоки університетської освіти на півдні України сягають початку XIX ст., А точніше до 1865 року. Університет здійснює підготовку фахівців на підставі відповідної ліцензії за 20 напрямками та більш ніж 40 спеціальностями. В системі університету діють три навчально-наукові інститути та десять факультетів, а також півсотні наукових інститутів, науково-дослідних підрозділів, проблемних і галузевих лабораторій.

Факультети та спеціальності

Біологічний факультет

 • біологія
 • мікробіологія і вірусологія
 • біотехнології і біоінженерія
 • садово-паркове господарство
 • середня освітак (біологія і здоров’я людини)

Геолого-географічний факультет

 • географія
 • науки про Землю (геологія, гідрогеологія)
 • туризм
 • середня освіта (географія)

Економіко-правовий факультет

 • право
 • менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій)
 • облік та оподаткування
 • економіка (економічна теорія, економічна кібернетика)
 • фінанси, банківська справа і страхування

Факультет історії та філософії

 • історія і археологія
 • філософія
 • культурологія

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

 • математика
 • прикладна математика
 • фізика і астрономія
 • прикладна фізика і наноматеріали
 • комп’ютерна інженерія
 • інформаційні системи і технології

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

 • міжнародні відносини
 • міжнародні економічні відносини
 • політологія
 • соціологія

Факультет психології та соціальної роботи

 • психологія
 • соціальна робота

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

 • журналістка

Факультет романо-германської філології

 • філологія / германські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – англійська
 • філологія / романські мови і література (в т.ч .Переклади) / перша – німецька
 • філологія / романські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – французька
 • філологія / романські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – іспанська
 • освітні / педагогічні науки

Филологический факультет

 • филология / украинский язык и литература
 • филология / славянские языки и литература(в т.ч.перевод)/первый – болгарский
 • филология / славянские языки и литература(в т.ч.перевод)/первый – русский
 • филология / прикладная лингвистика

Химический факультет

 • химия (в т.ч.фармацевтическая химия)
 • среднее образование (химия)

Кoллeдж экoнoмики и сoциальнoй рaбoты (oкp «млaдший спeциалиcт»)

 • прикладная матeматика
 • финанcы , банковкоe дeло и страxование
 • cоциальная рабoтa

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

немає інформації

Проживання

наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

немає інформації

Подати заявку на вступ

заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026
Contact Us

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026

special offer