Одеський національний політехнічний університет

Про університет

Народжений у вересні 1918 р, Одеський національний політехнічний університет пройшов великий шлях становлення і розвитку. За роки свого існування він перетворився в один з провідних вищих навчальних закладів України, став великим навчально-науковим центром, зіграв і понині грає важливу роль в розвитку освіти і науки. Одеський національний політехнічний університет – найстаріший вищий технічний навчальний заклад на півдні України.

Факультети та спеціальності

Інститут машинобудування

 • прикладна механіка: динаміка і міцність машин;
 • робототехнічні системи та комплекси;
 • машинобудування: колісні та гусеничні транспортні засоби;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання;
 • обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів;
 • автомобільний транспорт: автомобілі та автомобільне господарство.

Інститут промислових технологій, дизайну та менеджменту

 • інженерна механіка: технологія машинобудування;
 • охорона праці в машинобудуванні;
 • металорізальні верстати та системи;
 • ливарне виробництво: ливарне виробництво чорних та кольорових металів;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
 • метрологія, стандартизація та сертифікація легальність: метрологія та вимірювальна техніка;
 • зварювання: технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостійкості деталей машин та конструкцій;
 • комп’ютерні науки: інформаційні технології проектування.

Хіміко-технологічний факультет

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: екологія та охорона навколишнього середовища;
 • хімічна технологія та інженерія: хімічна технологія органічних речовин;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • фармація: технологія фармацевтичних препаратів.

Інститут комп’ютерних систем

 • комп’ютерні науки;
 • системна інженерія;
 • комп’ютерна інженерія;
 • програмна інженерія.

Енергетичний інститут

 • фізика: фізика ядра та елементарних частинок;
 • теплоенергетика: теплові електричні станції;
 • атомна енергетика;
 • нетрадиційні джерела енергії;
 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології: автоматизоване управління технологічними процесами;
 • комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництво;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • електротехніка та електротехнології (нетрадиційні джерела енергетики);
 • атомна енергетика: атомна енергетик.

Інститут електромеханіки та енергоменеджменту

 • електротехніка та електротехнології: електротехнічні системи електропостачання;
 • енергетичний менеджмент;
 • електромеханіка: електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • електричні машини й апарати;
 • електричний транспорт.

Інститут радіоелектроніки та телекомунікацій

 • радіотехніка: радіотехніка;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • електронні апарати: виробництво електронних засобів;
 • побутова електронна апаратура;
 • технології та засоби телекомунікації;
 • комп’ютерні науки: інформаційні технології проектування;
 • системи технічного захисту інформації: захист інформації з обмеженим доступом та автомати.

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

 • економічна кібернетика;
 • економіка підприємства: облік і аудит;
 • маркетинг;
 • менеджмент: менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • прикладна математика;
 • інформатика.

Українсько-німецький навчально-науковий інститут

 • прикладна механіка: робототехнічні системи та комплекси;
 • підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання;
 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: охорона навколишнього середовища;
 • комп’ютерні науки: інформаційні системи управління та технології;
 • комп’ютерна інженерія: комп’ютерні системи і мережі;
 • спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • програмна інженерія: програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • машинобудування: підйомно-транспорті, будівельні, дорожні, меліоративні машини;
 • теплоенергетика;
 • електромеханіка: електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • радіотехніка: радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • економіка і підприємство;
 • економічна кібернетика;
 • облік і аудит;
 • менеджмент: менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Гуманітарний факультет

 • культуpологія: культурологія;
 • аpт- і шоу-менеджмeнт;
 • організація дозвілля;
 • телемистецство;
 • документознавcтво тa інфоpмаційну діяльність;
 • cоціальна робoта

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044
Contact Us

просп. Шевченка, 1, м. Одеса, 65044

special offer