Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Про університет

Училище створено 3 березня 1954 для підготовки фахівців рибопромислового, транспортного, допоміжного флотів, а також берегових підприємств рибної промисловості. Одеське морехідне училище рибної промисловості ім. А. Соляник є базовим навчальним закладом з підготовки фахівців для підприємств, установ і організацій галузі. За роки існування колективом училища підготовлено понад 17 000 спеціалістів. Серед випускників училища 182 фахівця – громадяни країн Азії, Африки і Латинської Америки

Факультети та спеціальності

Біологічний факультет

 • біологія
 • мікробіологія і вірусологія
 • біотехнології і біоінженерія
 • садово-паркове господарство
 • середня освітак (біологія і здоров’я людини)

Геолого-географічний факультет

 • географія
 • науки про Землю (геологія, гідрогеологія)
 • туризм
 • середня освіта (географія)

Економіко-правовий факультет

 • право
 • менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій)
 • облік та оподаткування
 • економіка (економічна теорія, економічна кібернетика)
 • фінанси, банківська справа і страхування

Факультет історії та філософії

 • історія і археологія
 • філософія
 • культурологія

Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

 • математика
 • прикладна математика
 • фізика і астрономія
 • прикладна фізика і наноматеріали
 • комп’ютерна інженерія
 • інформаційні системи і технології

Факультет міжнародних відносин, політології та соціології

 • міжнародні відносини
 • міжнародні економічні відносини
 • політологія
 • соціологія

Факультет психології та соціальної роботи

 • психологія
 • соціальна робота

Факультет журналістики, реклами та видавничої справи

 • журналістка

Факультет романо-германської філології

 • філологія / германські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – англійська
 • філологія / романські мови і література (в т.ч .Переклади) / перша – німецька
 • філологія / романські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – французька
 • філологія / романські мови і література (в т.ч.перевод) / перша – іспанська
 • освітні / педагогічні науки

Филологический факультет

 • филология / украинский язык и литература
 • филология / славянские языки и литература(в т.ч.перевод)/первый – болгарский
 • филология / славянские языки и литература(в т.ч.перевод)/первый – русский
 • филология / прикладная лингвистика

Химический факультет

 • химия (в т.ч.фармацевтическая химия)
 • среднее образование (химия)

Кoллeдж экoнoмики и сoциальнoй рaбoты (oкp «млaдший спeциалиcт»)

 • прикладная матeматика
 • финанcы , банковкоe дeло и страxование
 • cоциальная рабoтa

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

немає інформації

Проживання

наявність гуртожитку

 

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

немає інформації

Подати заявку на вступ

заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026
Contact Us

вул. Дворянська, 2, м. Одеса, 65026

special offer