Національний університет водного господарства та природокористування

Про університет

Національний університет водного господарства та екологічного проектування здійснює свою освітню і наукову діяльність відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України. Зі статусом державного вищого навчального закладу, IV рівнем акредитації. Університет водного господарства та екологічного проектування – найбільший вищий технічний навчальний заклад в Рівненській області та провідний університет України. Навчання і перепідготовка фахівців, в тому числі іноземних громадян, здійснюється за 31 програмою бакалаврату, 38 магістерських програмах і докторантурі. Університет надає всі умови для гармонійного розвитку, дозвілля і відпочинку.

Факультети та спеціальності

Інститут агроекології та землеустрою

Спеціальності:

 • Екологія
 • Технології захисту навколишнього середовища
 • Геодезія та землеустрій
 • Агрономія
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Фізична реабілітація
 • Туризм

Інститут водного господарства та природооблаштування

Спеціальності:

 • Науки про землю (геологія)
 • Науки про землю (гідрометеорологія)
 • Теплоенергетика
 • Гідроенергетика
 • Будівництво та цивільна інженерія (гідротехнічне будівництво)
 • Будівництво та цивільна інженерія (водогосподарське та природоохоронне будівництво)
 • Будівництво та цивільна інженерія (гідромеліорація)
 • Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання і охорона водних ресурсів)

Інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки

Спеціальності:

 • Прикладна математика
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (інформатика)
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології (комп’ютерні науки)
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології за освітньою програмою Інформатика республіка Польща
 • Комп’ютерна інженерія
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп’ютерно–інтегровані технології

 Інститут будівництва та архітектури

Спеціальності:

 • Архітектура та містобудування
 • Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)
 • Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво)
 • Будівництво та цивільна інженерія (Міське будівництво та господарство)
 • Будівництво та цивільна інженерія (Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів)
 • Будівництво та цивільна інженерія (Теплогазопостачання і вентиляція)
 • Будівництво та цивільна інженерія (Автомобільні дороги і аеродроми)
 • Цивільна безпека

Механічний інститут

Спеціальності:

 • Галузеве машинобудування
 • Гірництво
 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Інститут права

Спеціальності:

 • Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність)
 • Публічне управління та адміністрування
 • Право

 Інститут економіки та менеджменту

Спеціальності:

 • Економіка (Управління персоналом і економіка праці)
 • Економіка (Економічна кібернетика)
 • Міжнародні економічні відносини
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Менеджмент за освітньою програмою Люблінська політехніка республіка Польща
 • Маркетинг
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльніcть

Форми навчання

денна, заочна, екстернат

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028
Contact Us

вул. Соборна, 11, м. Рівне, 33028

special offer