Національний університет "Одеська юридична академія"

Про університет

Національний університет «Одеська юридична академія» є провідним центром освіти і науки на півдні України. Це державний університет за ліцензією Міністерства освіти і науки України, який має право надавати освіту для студентів із зарубіжних країн. Національний університет «Одеська юридична академія» має найвищий IV рівень акредитації. Основними цілями діяльності є забезпечення умов, необхідних для осіб для здобуття вищої освіти і наукових досліджень в правовій і політичній сферах. 17000 студентів здобувають освіту за спеціальностями – право, політологія, соціологія, психологія, державне управління, інтелектуальна власність і масова комунікація, що готуються працювати в державних органах, міжнародних організаціях і сфері бізнесу.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Факультет прокуратури та слідства (кримінальної юстиції)
Факультет цивільної та господарської юстиції
Судово-адміністративний факультет
Соціально-правовий факультет
Факультет міжнародно-правових відносин
Факультет адвокатури
Факультет психології, політології та соціології
Факультет журналістики

Національний університет «Одеська юридична академія» здійснює підготовку студентів за спеціальностями: «Право», «Політологія», «Соціологія», «Психологія», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Системний аналіз».

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО АНАЛІЗУ ІНОЗЕМНИЙ ВСТУПНИК ОСОБИСТО ПОДАЄ ДО ВІДДІЛУ МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ПАПЕРОВОЇ ФОРМІ НАСТУПНІ ДОКУМЕНТИ:

1) заяву;
2) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
3) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
4) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
5) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
8) 10 фотокартки розміром 30 х 40 мм (матові, без зрізу);
9) копію посвідчення закордонного українця;
10) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.

Документи, зазначені у пунктах 2-5, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи, зазначені у пунктах 2 – 6, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Для вступу до докторантури подаються додатково українською або англійською мовою:
1) тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук;

2) копія диплома про присвоєння відповідного попереднього наукового ступеня;

Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Зарахування іноземців для отримання ступеня бакалавра та магістра відбувається два рази на рік, до та після початку академічних семестрів (не пізніше 01 листопада та 01 березня відповідно), та протягом року в аспірантуру та докторантуру.

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Україна, 65009 м. Одеса, Фонтанська дорога, 23
Contact Us

Україна, 65009 м. Одеса, Фонтанська дорога, 23

+(380-48) 719-88-09; + (380-48) 719-64-21

international@onua.edu.ua

special offer