Національний університет «Львівська політехніка»

Про університет

Національний університет «Львівська політехніка» – найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Цісарсько-королівська реальна школа. Університет складається з 16 інститутів, 114 кафедр, відокремлених навчальних закладів, громадських організацій та загальних підрозділів.

Факультети та спеціальності

Інститут архітектури

 • архітектура;
 • архітектура будівель і споруд;
 • містобудування;
 • дизайн архітектурного середовища;
 • реставрація творів мистецтва;
 • дизайн.

Інститут будівництва та інженерії довкілля

 • будівництво;
 • промислове та цивільне будівництво;
 • міське будівництво та господарство;
 • міське будівництво та господарство;
 • технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
 • автомобільні дороги та аеродроми;
 • мости та транспортні тунелі;
 • теплогазопостачання і вентиляція;
 • гідротехніка (водні ресурси);
 • водопостачання та водовідведення;
 • пожежна безпека.

Інститут геодезії

 • геодезія, картографія та землеустрій;
 • геодезія;
 • фотограмметрії;
 • землевпорядкування та кадастр;
 • геоінформаційні системи і технології.

Інститут гуманітарних і соціальних наук

 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • соціологія;
 • соціальна робота;
 • управління навчальним закладом.

Інститут економіки і менеджменту

 • міжнародна економіка;
 • економіка підприємства;
 • маркетинг;
 • фінанси і кредит;
 • облік і аудит;
 • менеджмент;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
 • логістика;
 • менеджмент інноваційної діяльності;
 • управління інноваційної діяльністю.

Інститут енергетики та систем керування

 • автоматизація, та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • автоматизоване управління технологічними процесами;
 • теплоенергетика;
 • теплові електричні станції;
 • електротехніка та електротехнології;
 • електричні станції;
 • електричні системи і мережі;
 • електротехнічні системи електроспоживання;
 • истеми управління виробництвом розподілом електроенергії;
 • електромеханіка;
 • електричні станції і комплекси транспортних засобів;
 • електромеханічні системи автоматизації та електропривод;
 • електропобутова техніка;
 • електричні машини та апарати;
 • енергетичний менеджмент.

Інститут інженерної механіки і транспорту

 • зварювання;
 • технологія та устаткування зварювання;
 • технологія та устаткування відновлення і підвищення зносостойкісті машин і конструкцій;
 • прикладна механіка;
 • робототехнічні системи та комплекси;
 • інженерна механіка;
 • технологія і машинобудування;
 • машини і технологія пакування;
 • машинобудування;
 • колісні та гусеничні транспортні засоби;
 • колісні та гусеничні транспортні : засоби;
 • обладнання електронної промисловості;
 • обладнання переробних і харчових виробництв;
 • обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів;
 • обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування;
 • транспортні технології;
 • організація і регулювання дорожнього руху;
 • організація перевезень і управління на транспорті (за видами);
 • автомобільний транспорт;
 • автомобілі та автомобільне господарство.

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

 • філологія;
 • прикладна лінгвістика;
 • комп’ютерні науки;
 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • інформаційні технології проектування;
 • інтелектуальні системи прийняття рішень;
 • програмна інженерія;
 • програмне забезпечення автоматизованих систем;
 • видавничо-поліграфічна справа;
 • комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

 • комп’ютерна інженерія;
 • комп’ютерні системи та мережі;
 • системне програмування;
 • спеціалізовані комп’ютерні системи;
 • системна інженерія;
 • системи управління і автоматика;
 • метрологія та інформаційно-вимірювальні технології;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • метрологія, стандартизація та сертифікація;
 • приладобудування;
 • прилади точної механіки;
 • безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація систем обробки;
 • захист інформації в комп’ютерних системах та мережах;
 • системи технічного захисту інформації;
 • системи захисту від несанкціонованого доступу;
 • управління інформаційною безпекою;
 • адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом;
 • якість, стандартизація та сертифікація.

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

 • міжнародні відносини;
 • міжнародна інформація;
 • прикладна фізика;
 • прикладна математика;
 • інформатика;
 • соціальна інформатика;
 • інженерне матеріалознавство;
 • прикладне матеріалознавство.

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

 • мікро- та наноелектроніка;
 • мікроелектроніка і напівпровідникові прилади;
 • електронні пристрої та системи;
 • радіотехніка;
 • радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;
 • апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення;
 • радіоелектронні апарати;
 • виробництво електронних засобів;
 • біотехнічні та медичні апарати і системи;
 • технології та засоби телекомунікацій;
 • телекомунікації;
 • інформаційні мережі зв’язку;
 • оптотехніка;
 • лазерна та оптоелектронна техніка.

Інститут хімії та хімічних технологій

 • екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування;
 • екологія та охорона навколишнього середовища;
 • хімічна технологія;
 • хімічна технологія органічних речовин;
 • хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів;
 • хімічна технологія неорганічних речовин;
 • технічна електрохімія;
 • хімічна технологія високомолекулярних сполук;
 • хімічна технологія тугоплавких, неметалевих і силікатних матеріалів;
 • технологія переробки полімерів;
 • технологія обробки шкіри і хутра;
 • хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів;
 • хімічна інженерія;
 • біотехнологія;
 • біотехнологія біологічно-активниx рeчовин;
 • xарчові теxнології тa інженeрія;
 • теxнологія бродильниx виpобництв і виноробcтва;
 • фаpмація;
 • теxнологія фармацевтичниx препаратів.

Форми навчання

Денна, заочна та ексетрнат

Вступ для іноземних студентів

Документи, необхідні для зарахування в Національний університет “Львівська політехніка”

 • анкета встановленого зразка;
 • паспорт з візою для в’їзду в Україну;
 • оригінал та нотаріально завірену копію документа (диплом) про здобутий освітній рівень, а також додаток з оцінками з навчальних предметів (Документи про освіту іноземців, видані навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні, відповідно до законодавства);
 • медична довідка про можливість навчання в Україні, видана не пізніше ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • страховий поліс із наданням екстреної медичної допомоги (крім іноземців, котрі прибули з країн, з якими Україна уклала угоду про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
 • копія свідоцтва про народження;
 • 8 фот о розміром 30х40 мм;
 • зворотній квиток з відкритою датою терміном на 1 рік для повернення додому.

Проживання

Наявність грутожитку

Дати подачі заяв на вступ

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

м.Львів 79013, вул. С. Бандери 12
Contact Us

м.Львів 79013, вул. С. Бандери 12

(032) 258-21-11

foreign.dept@lpnu.ua, kompis@lp.edu.ua, international.office@lpnu.ua.

special offer