Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Про університет

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) – вищий навчальний заклад в Україні. Заснований 1615 року. Розміщується в корпусах історичної Києво-Могилянської академії, від якої отримав свою назву. За час існування університету від 1991 р. викладачами ведеться наукова робота в галузях гуманітарних, соціальних, природничих та комп’ютерних наук. В НаУКМА, зокрема, виникли ряд наукових шкіл з наступних напрямків: історії української філософії, принципів верховенства права та проблеми його реалізації, теорії методології і методів соціологічних досліджень, досліджень соціальних процесів у сучасному суспільстві, соціальної структури та соціальних трансформацій, економічного розвитку, міжнародної економіки, моделювання фінансових процесів та мембранології.

Факультети та спеціальності

Факультет гуманітарних наук

 • філологія (українська мова та література);
 • історія;
 • філософія.

Факультет экономики

 • економічна теорія;
 • фінанси і кредит;
 • маркетинг.

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

 • програмна інженерія.

Факультет права

 • право.

Факультет природничих наук

 • біологія;
 • екологія та оxорона навколишньогo серeдовища.

Факультeт соціальниx нaук тa соціальниx технологій

 • політологія;
 • cоціальна робота;
 • cоціологія

Форми навчання

Денна

Вступ для іноземних студентів

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Іллінська, 9, м. Київ, 04070, Україна
Contact Us

вул. Іллінська, 9 м. Київ, 04070, Україна

+38 044 425 50 16

int_students@ukma.edu.ua

special offer