Національний університет харчових технологій

Про університет

Національний університет харчових технологій (НУХТ) На сьогодні НУХТ є єдиним університетом та одним з найстаріших вищих навчальних закладів в Україні, який готує висококваліфікованих спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра із 20 спеціалізацій та 44 спеціальностей для харчової, м’ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших галузей промисловості. Технологія харчових, м’ясних та молочних продуктів, фармацевтика та мікробіологічне виробництво поряд з економікою та менеджментом є головними дисциплінами в навчальному плані університету, який гарантує широкі кар’єрні можливості в майбутньому. НУХТ має статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Прикладна механіка
Галузеве машинобудування
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Енергетичне машинобудування
Теплоенергетика
Видавництво та поліграфія

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого

Економіка
Журналістика
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Менеджмент
Маркетинг
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Міжнародні економічні відносини

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Харчові технології
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Екологія
Хімічні технології та інженерія
Біотехнології та біоінженерія
Технології захисту навколишнього середовища
Хімія

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Харчові технології
Готельно-ресторанна справа
Туризм

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність грутожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Україна, 01601, м. Кіїв-33, вул. Володимирська 68
Contact Us

Україна, 01601, м. Кіїв-33, вул. Володимирська 68

(044) 287-96-36

info@nuft.edu.ua

special offer