Національний університет фізичного виховання і спорту України

Про університет

Національний університет фізичного виховання і спорту України – найбільший в Україні вищий навчальний заклад у сфері фізичного виховання і спорту, де гармонійно поєднані підготовка висококваліфікованих кадрів для галузі, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців різного профілю, фундаментальні і прикладні наукові дослідження, результати яких активно впроваджуються в практику, ефективна спортивна діяльність, вершиною якої є підготовка спортсменів високого класу.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Тренерський факультет
Факультет олімпійського та професійного спорту
Факультет здоров’я людини та фізичне виховання
Факультет заочного навчання та післядипломної освіти

Освітні ступені та спеціальності

Для здобувачів на освітнього ступеня бакалавра (з 2017 року):

 1. Освіта:
  1. Середня освіта (Фізична культура).
 2. Фізична культура і спорт.
  1. Тренерська діяльність в обраному виді спорту (спеціалізація).
  2. Менеджмент у спортивній діяльності (спеціалізація).
  3. Фітнес та рекреація (спеціалізація).
  4. Освітня діяльність в освітній і виробничій сферах (спеціалізація).
 3. Охорона здоров’я.
  1. Фізична терапія та ерготерапія.
 4. Сфера обслуговування.
  1. Туризм.
 5. Культура і мистецтво.
  1. Хореографія.

Для здобувачів освітнього ступеня магістра (з 2017 року):

 1. Освіта.
  1. Середня освіта (Фізична культура).
  2. Фізична культура і спорт.
   1. Олімпійський  спорт (спеціалізація).
   2. Теорія і методика спортивної підготовки в олімпійських видах спорту (спеціалізація).
   3. Професійний, не олімпійський та адаптивний спорт (спеціалізація).
   4. Менеджмент і логістика у спорті. (спеціалізація).
   5. Менеджмент і маркетинг у спорті (спеціалізація).
   6. Біомеханіка спорту (спеціалізація).
   7. Психологія спорту (спеціалізація).
   8. Фізіологія спорту (спеціалізація).
   9. Екологія спорту (спеціалізація).
   10. Філософія спорту (спеціалізація).
   11. Спортивна дієтологія (спеціалізація).
   12. Фітнес та рекреація (спеціалізація).
   13. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах (спеціалізація).
   14. Теорія і методика фізичного виховання в системі підготовки здобувачів спеціальної вищої освіти (спеціалізація).
   15. Фізична підготовка у військових формуваннях, правоохоронних структурах та спеціальних службах (для заочної форми навчання) (спеціалізація).
 2. Охорона здоров’я.
  1. Фізична терапія та ерготерапія.

Форми навчання

Денна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці-кандидати на навчання в НУФВСУ подають  такі документи:

 • заяву-анкету;
 • оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 • копію документа про народження;
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше, ніж за два місяці до в’їзду на навчання в Україну;
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
 • копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
 • Документи, зазначені  в пунктах 2-4, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
 • Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 • До магістратури, аспірантури і докторантури, крім зазначених документів, іноземці подають також інші відповідні документи у встановленому порядку.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Фізкультури, 1, Київ-150, Україна, 03150
Contact Us

вул. Фізкультури, 1, Київ-150, Україна, 03150

+38 (044) 287-04-91

rectorat@uni-sport.edu.ua

special offer