Національний університет біоресурсів і природокористування України

Про університет

Національний університет біоресурсів і природокористування України є одним з провідних університетів нашої країни і добре відомий по всьому світу. Він є центром сільськогосподарської освіти, науки і культури в Україні. З 1950 року більше 3000 іноземних студентів з 89 країн світі закінчили університет. Серед них понад 500 випускників отримали кандидата і доктора наук.

Факультети та спеціальності

Факультети:

 • ННІ лісового та садово-паркового господарства.
 • ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження.
 • ННІ післядипломної освіти.
 • Факультет землеустрою.
 • Юридичний факультет.
 • Факультет конструювання та дизайну.
 • Факультет ветеринарної медицини.
 • Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології.
 • Факультет тваринництва та водних біоресурсів.
 • Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК.
 • Факультет аграрного менеджменту.
 • Еконoмічний факультет.
 • Гуманітарно-пeдагогічний факультет.
 • Факультeт інформаційниx теxнологій.
 • Агробіологічний факультет.
 • Механіко-теxнологічний факультет.

Спеціальності:

 • Професійна освіта (за спеціалізаціями)
 • Філологія
 • Економіка
 • Психологія
 • Міжнародні економічні відносини
 • Облік і оподаткування
 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Право
 • Екологія
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології
 • Комп’ютерна інженерія
 • Галузеве машинобудування
 • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Біотехнології та біоінженерія
 • Харчові технології
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Геодезія та землеустрій
 • Агрономія
 • Захист і карантин рослин
 • Садівництво та виноградарство
 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
 • Лісове господарство
 • Садово-паркове господарство
 • Водні біоресурси та аквакультура
 • Агроінженерія
 • Ветеринарна медицина
 • Соціальна робота
 • Туризм
 • Транспортні технології (за видами)

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці, кандидати для навчання в Україні, подають такі документи:

1) заява на ім’я  ректора університету;

2) анкету встановленого зразка;

3) документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
4) документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
5) документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» — кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» або для навчання в аспірантурі;

6) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;

7) страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8)
паспорт;

9) 10 фотокарток розміром 3.5 x 4.5 см;

Зазначені в підпунктах 3-6 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, перекладені українською мовою, завірені нотаріально.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 3 липня до 16 жовтня та з 1 лютого до 20 лютого

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15
Contact Us

03041, Україна, м. Київ, вул. Героїв Oборони, 15

(044) 258-42-63, (044) 527-83-08

vstup@nubip.edu.ua

special offer