Національний фармацевтичний університет

Про університет

Національний фармацевтичний університет є елітним і престижним вищим навчальним закладом України і Європи. Університет підпорядковується Міністерству охорони здоров’я України та має статус базового серед українських вищих навчальних закладів щодо реалізації Болонських принципів. Диплом університета гарантує ідеальну кар’єру в багатьох країнах світу. Більше 6500 громадян з 93 країн світу отримали ступінь “Магістра фармації» та успішно продовжують свою кар’єру.

Факультети та спеціальності

Факультети і спеціальності

 • Фармацевтичний факультет
 • Факультет фармацевтичних технологій та менеджменту
 • Факультет медико-фармацевтичних технологій
 • Факультет з підготовки іноземних громадян

Спеціальності:

 • Фармація
 • Клінічна фармація
 • Технології фармацевтичних препаратів
 • Технології парфумерно-косметичних засобів
 • Лабораторна діагностика
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Біотехнологія
 • Якість, стандартизація та сертифікація

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу в НФаУ іноземний громадянин особисто подає в приймальну комісію заяву в паперовій формі. До заяви кандидат додає:

1) документ (оригінал і його нотаріально завірену копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
2) додаток (оригінал і його нотаріально завірену копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
3) академічну довідку, видану іноземним / українським навчальним закладом (в разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
4) оригінал і копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попередньою ступеня (рівня) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістр або післядипломної освіти;
5) копію паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування;
7) анкету встановленого зразка;
8) для навчання українською або російською мовою – свідоцтво про закінчення підготовчого факультету (довузівської підготовки)
9) копію свідоцтва про народження;
10) медичний сертифікат про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними угодами України;
11) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
12) 10 фотографій розміром 30х40 мм;
13) копію посвідчення закордонного українця.
Документи, зазначені в підпунктах 1-5 цього пункту, повинні бути перекладені на українську мову з нотаріальним посвідченням перекладу.
Документи, зазначені в підпунктах 1-4 цього пункту, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані відповідним установою України за кордоном.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Contact Us

61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53

+38 057 706-22-53

training@nuph.edu.ua

special offer