Національна металургійна академія України

Про університет

Національна металургійна академія України (НМетАУ) – найстаріший вищий металургійний навчальний заклад України, який був заснований в жовтні 1899 року. У 1993 р ВУЗу надано статус Державної металургійної академії України, а в 1999 році Указом Президента України – статус Національної. Академія співпрацює з міжнародними угодами, програмами, проектами, грантами з ВНЗ, фірмами, вченими США, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Італії, Китаю, Молдови та інших країн світу.

Факультети та спеціальності

Факультеты

 • металургійний факультет
 • електрометалургійний факультет
 • факультет матеріалознавства і обробки металів
 • механіко-машинобудівний факультет
 • факультет економіки та менеджменту
 • факультет комп’ютерних систем, енергетики та автоматизації
 • гуманітарний факультет
 • Нікопольський факультет
 • Криворізький металургійний інститут

Спеціальності

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(015.12 металургія)

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Документознавство та інформаційна діяльність

035 Філологія (035.04 германські мови та літератури (переклад включно))

051 Економіка

 • Економічна кібернетика
 • Інформаційні технології в економіці

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Менеджмент організації і адміністрування
 • Управління малим та середнім бізнесом
 • Адміністративний менеджмент
 • Управління інноваційною діяльністю
 • Менеджмент інтелектуальної власності
 • Управління проектами

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Економіка підприємства

101 Екологія

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Інформаційні технології проектування
 • Програмування переносних та мобільних пристроїв
 • Web-програмування інформаційних систем

131 Прикладна механіка

 • Технологія машинобудування

132 Матеріалознавство

 • Інженерія матеріалів
 • Комп’ютерне моделювання матеріалів
 • Термічна обробка металів
 • Матеріали спецпризначення та покриття

133 Галузеве машинобудування

 • Машини та агрегати металургійного виробництва
 • Колісні та гусеничні транспортні засоби

136 Металургія

 • Менеджмент і інженерія виробництва чорних металів
 • Менеджмент і інженерія виробництва кольорових металів
 • Електрометалургія
 • Інтелектуальні системи управління в металургії
 • Маркетинг та комерційне супроводження металургійної продукції
 • Обробка металів тиском
 • Технологічне проектування
 • Художнє, ювелірне, стоматологічне та промислове литво
 • Менеджмент і інженерія ливарного виробництва
 • Захист металопродукції від корозії
 • Промислова екологія та теплотехніка

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Автоматизований електропривод, управляючі системи та програмування в електромеханіці
 • Електротехнологічні установки та обладнання

144 Теплоенергетика

 • Теплоенергетика
 • Теплофізика
 • Енергетичний менеджмент

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
 • Якість, стандартизація і сертифікація

161 Хімічні технології та інженерія

 • Системи управління переробкою нафти та газу і якістю продукції
 • Хімічнa інженeрія паливa тa вуглецевиx матeріалів
 • Хімічна інженeрія фарфоpу, кeраміки і тугоплавкиx неметалевиx матeріалів

183 Теxнології захиcту навколишньогo серeдовища

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для зарахування до Національної металургійної академії України іноземці подають такі документи:

1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) дійсний поліс медичного страхування;
7) 10 фотокарток 30×40; 6 фотокарток 35×45;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 5 мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність грутожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

проспект Гагаріна 4, Дніпро, Україна, 49600
Contact Us

проспект Гагаріна 4, Дніпро, Україна, 49600

+38 0562 474216

foreignmetal@gmail.com; foreign@metal.nmetau.edu.ua

special offer