Національна академія внутрішніх справ України

Про університет

За 95-річну річну історію Національна академія внутрішніх справ по праву стала флагманом відомчої освіти. У виші на денній та заочній формах навчається понад 18 тис. здобувачів вищої освіти. У її структурі − докторантура та аспірантура, навчально-наукові інститути, інститут післядипломної освіти та кримінально-виконавчої служби, факультети, юридичний ліцей. Академія надає освітні послуги з підготовки фахівців ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за спеціальностями «Право», «Правоохоронна діяльність» та «Психологія».

Факультети та спеціальності

Факультети:

Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції
Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів
Навчально-науковий інститут підготовки кадрів громадської безпеки та психологічної служби
Факультет підготовки кадрів підрозділів боротьби з незаконним обігом наркотиків
Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання
Навчально-науковий інститут права та психології

Спеціальності:

Право
Психологія
Правоохоронна діяльність
Публічне управління та адміністрування

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Перелік документів які подають іноземні громадяни та особи без громадянства:

1. заява;

2. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додаток до нього;

3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчанні, починаючи з другого курсу);

4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації в додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;

5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

7. 6 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

8. копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи, зазначені у переліку, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом’янська, 1
Contact Us

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

+ 38 (044) 246 94 91

post@naiau.kiev.ua

special offer