Міжнародний університет фінансів

Про університет

Міжнародний університет фінансів (МУФ) почав свою діяльність в 1993 році З моменту створення МУФ динамічно розвивається в альянсі, як навчально-методичний і науковий комплекс, з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського », орієнтований на надання необхідної системи знань і компетенцій з економіки, фінансів і менеджменту на основі широкого використання сучасних програм, інноваційних методик і технологій навчання Модель розвитку МУФ передбачає успішний синтез традицій класичного університету і інноваційних підходів в освітній діяльності з акцентом на такі стратегічні цінності як поєднання навчальної та наукової діяльності, створення нових знань, інтенсивність зв’язків з бізнес – спільнотою. Сьогодні університет бачить свою місію у підготовці високоосвічених і соціально відповідальних професіоналів міжнародного рівня, здатних забезпечувати сталий розвиток національної економіки XXI ст. Наш принцип – концентрація зусиль на створенні власних унікальних ресурсів і компетенцій: високоінтелектуальний потенціал; глобалізований професорсько-викладацький склад і контингент студентів; диверсифікований портфель освітніх і освітньо-наукових програм для отримання ступеня бакалавра, магістра, доктора філософії.

Факультети та спеціальності

Бакалаврські програми

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Фінанси підприємства»
Програма «Управління інвестиціями та фінансовими ризиками»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Міжнародний бізнес та аналітика»
Програма «Управління бізнесом, цифрові інновації та підприємництво»
Програма «Міжнародний бізнес» (англомовна)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Туристичний бізнес»
Програма «Економіка підприємництва»

Магістерські програми

Спеціальність 051 «Економіка»
Програма «Міжнародна економіка»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Фінансова аналітика»
Програма «Корпоративні фінанси»
Програма «Міжнародні фінанси»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Міжнародний бізнес»
Програма «Стратегічне управління бізнесом»
Програма «Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)»
Програма «Міжнародний бізнес» (англомовна)

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Програма «Економіка підприємництва»

Доктор філософії (PhD)

Спеціальність 051 «Економіка»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»

Форми навчання

денна, заочна з дистанційною технологією навчання

Вступ для іноземних студентів

– заява
документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (протягом першого семестру навчання здійснюється його нотифікація)
додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства
поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
копія документа про народження
6 фотокарток розміром 35 х 45 мм (кольорові, матові)

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Для бакалаврів та магістрів: І потік – до 1 березня; ІІ потік – до 1 листопада
Для докторів філософії (PhD): протягом року

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37
Contact Us

03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37

(044) 277 84 82, (044) 277 43 28 (29)

iuf@iuf.edu.ua

special offer