Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Про університет

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика вітає громадян з усього світу, та осіб без українського громадянства, які бажають здобути вищу освіту та мають повну загальну середню освіту або вже навчалися на певному освітньо-кваліфікаційному рівні у вищих навчальних закладах зарубіжних країн чи України. Навчально-виховний процес забезпечують 7 кафедр, на яких працюють 78 викладачів, з них: 9 доктори наук і професори, 27 кандидати наук та доценти, 15 – аспіранти, 5 докторанти.

Факультети та спеціальності

З 2016-2017 навчального року до спеціалізації кожної спеціальності усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів верифікуються навчальним закладом державної бази освіти і вносяться до диплому разом з назвою спеціальності і кваліфікації.

 Коледж (молодший спеціаліст)

 Готельно-ресторанна справа

– анімаційна діяльність*

– організація торгівлі

– страхування послуг

– маркетингова і рекламна діяльність

– облік та оподаткування

– комп’ютерне забезпечення готельно-ресторанної справи

– правове регулювання господарської діяльності

 

Журналістика

– інтернет-журналістика *

– телевізійна і радіожурналістика *

– комп’ютерне забезпечення інформаційної діяльності

– підприємницька діяльність

– маркетингова і рекламна діяльність

– правові засади соціальних комунікацій

 

Фінанси, банківська справа, страхування

– митна справа та оцінювальна діяльність *

– підприємницька діяльність

– організація торгівлі

– маркетингова і рекламна діяльність

– облік та оподаткування

– інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

– правове регулювання господарської діяльності

 

Маркетинг

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– облік та оподаткування

– підприємництво, торгівля і біржова діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– маркетинг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

– комп’ютерне забезпечення маркетингової діяльності

– страхування послуг

 

Облік та оподаткування

– митний контроль та аудит*

– підприємницька діяльність

– організація торгівлі і біржова діяльність

– фінанси і банківська справа

– страхування

– маркетингова і рекламна діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерне забезпечення господарської діяльності

 

Підприємництво, торгівля і біржова діяльність

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– товарознавство в міжнародному бізнесі і митній справі *

– облік та оподаткування

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерне забезпечення господарської діяльності

– фінанси і банківська справа

– страхування

– маркетингова і рекламна діяльність

 

Право

– патрульно-поліцейська діяльність*

– адміністративно-правова діяльність підрозділів ДАІ *

– податкова діяльність

– підприємницька діяльність

– комп’ютерне забезпечення правоохоронної діяльності

– правове регулювання господарської діяльності

 

Комп’ютерна інженерія

– комп’ютерна графіка і WEB-дизайн *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція

– підприємницька діяльність

– правове регулювання господарської діяльності

– комп’ютерна інженерія систем і мереж

 

Геодезія та землеустрій

– землевпорядкування *

– підприємницька діяльність

– економічні основи землеустрою

– правове регулювання господарської діяльності

– страхування землі і нерухомості

 

Медсестринство

– косметологія *

– фізична терапія, масаж, ЛФК *

– акушерство *

– лікувальна справа *

– фізіотерапія *

– медико-психологічна реабілітація

– дієтотерапія і раціональне харчування

 

Фармація

– загальна фармація

– підприємницька діяльність

– реклама і організація торгівлі

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*

 

 

Університет (бакалавр)

 

Готельно-ресторанна справа

– анімаційна діяльність *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція*

– курортологія та рекреація *

– технологія продукції ресторанного господарства*

– гід, екскурсовод, перекладач*

– організація туризму*

 

Фінанси, банківська справа, страхування

– соціальне, медичне і пенсійне страхування*

– митне адміністрування, оцінка і контроль*

– оцінка майна та майнових прав. Ріелтерська діяльність *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– облік та оподаткування

– організація торгівлі, підприємництва та біржової діяльності.

 

Туризм

– анімаційна діяльність *

– гід, екскурсовод, перекладач *

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– курортологія, рекреація, міжнародний туризм *

– готельно-ресторанний бізнес*

 

Комп’ютерна інженерія

– інтернет-маркетинг та інтернет-комерція *

– обслуговування комп’ютерних систем і мереж та програмування мобільних пристроїв *

– програмування мобільних систем *

– системне програмне забезпечення *

– геоінформаційні системи і технології

 

Геодезія та землеустрій

– землевпорядкування та кадастр *

– оцінка землі та нерухомого майна. Ріелтерська діяльність *

– еколого-правове регулювання землевпорядної діяльності

– геоінформаційні системи і технології

 

Право

– митне та морське право *

– прокурорська та слідча діяльність *

– нотаріальна діяльність *

– судова діяльність *

– адвокатура *

– міжнародне та європейське право *

– правове регулювання земельних відносин

 

Психологія

– медична і клінічна психологія *

– військова психологія і соціально-психологічна реабілітація *

– сімейна психологія і психологічне консультування *

– практична і тренінгова психологія *

– маркетинг та реклама

– підприємницька діяльність

 

Фізична реабілітація

– культурологія та рекреація *

– фітнес і дієтологія *

– фізична терапія, масаж, ЛФК *

– фізичне виховання в школі/ВНЗ

– медико-психологічна реабілітація

– підприємницька діяльність

– організація туризму*

 

Фармація

– фармацевт-провізор

– фармацевт-косметолог

– клінічна фармація

 

Значком * виділені спеціалізації з поглибленим вивченням іноземної мови.

Крім спеціалізації, яка буде вказана в дипломі, студент може вибрати додаткову спеціалізацію з переліку і отримати сертифікат університету.

Форми навчання

Денна, денно-вечірня, заочна.

Вступ для іноземних студентів

Для оформлення запрошення на навчання, яке дає право в’їзду іноземному громадянинові на територію України з метою отримання освіти, необхідно звернутися в письмовому вигляді поштою, факсом або по електронній пошті в університет з проханням про прийом на навчання і направити в навчально-науковий центр міжнародного співробітництва копії наступних документів, перекладених на українську (російську) мову:

1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що засвідчує особу без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

м. Миколаїв, вул. Котельна, 2
Contact Us

м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

(0512) 593-001; (0512) 550-736.

mku.osvita@gmail.com

special offer