Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Про університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Заснований у 1913 р. як учительський інститут. Подальший шлях пройшов від педагогічного інституту до університету, якому в 2010 році надано високий статус національного. Університет проводить підготовку молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, наукових кадрів, а також перепідготовку науково-педагогічних кадрів.

Факультети та спеціальності

Навчально-науковий інститут історії, політології та права

Середня освіта (Історія)
Історія та археологія
Політологія

Філологічний факультет

Середня освіта (Українська мова та література)
Середня освіта (Російська мова та література)
Філологія (Прикладна лінгвістика)
Філологія (Українська мова та література)

Механіко-математичний факультет

Середня освіта (Математика)
Середня освіта (Фізика)
Прикладна математика
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Комп’ютерна інженерія
Прикладна фізика і наноматеріали
Інформаційні системи і технології

Біологічний факультет

Середня освіта (Біологія і здоров’я людини)
Середня освіта (Хімія)
Біологія

Факультет фізичної культури і спорту

Середня освіта (Фізична культура)
Фізична культура і спорт

Факультет педагогіки та психології

Середня освіта (Музичне мистецтво)
Спеціальна освіта. логопедія
Психологія
Соціальна робота

Факультет дошкільної та початкової освіти

Дошкільна освіта
Початкову освіту

Факультет іноземної філології

Середня освіта (Англійська мова та література)
Середня освіта (Німецька мова та література)
Філологія (Германські мови і література (переклад включно))

Факультет економіки

Економіка
Міжнародні економічні відносини
Облік та оподаткування
Фінанси, банківська справа і страхування
Менеджмент

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до університету іноземець особисто подає в приймальну комісію заяву в паперовій формі.

До заяви іноземець надає:

1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (при наявності);
3) копію паспорта іноземця або документа, що посвідчує особу
без громадянства;
4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
5) 4 фотографії розміром 30 х 40 мм.

Додатково на вимогу відбіркової комісії можуть бути подані такі документи:

1) копія свідоцтва про народження;
2) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я в країні, з якої прибув іноземець.

Документи повинні бути перекладені на українську мову з нотаріально завіреним перекладом.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Іноземці вступають в Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського за акредитованими освітніми програмами двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня відповідно): для отримання ступенів бакалавра, магістра.

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вулиця Нікольська, 24, Миколаїв, Миколаївська область, 54000
Contact Us

вулиця Нікольська, 24, Миколаїв, Миколаївська область, 54000

+ 38 (0512) 37-88-36; + 38 (0512) 76-89-99

mnu.mobility.office@gmail.com; office@mdu.edu.ua

special offer