Луцький національний технічний університет

Про університет

Луцький національний технічний університет: IV рівень акредитації; висока якість освіти; широкий спектр технічних і економічних спеціальностей; 90% кандидат і доктор викладацький склад; комфортабельні умови проживання ; плата за навчання нижче в порівнянні з університетами Західної і Східної Європи, а також Росії. вільний доступ до Інтернету (і в університеті і в гуртожитку); навчання проводиться на українській і російській мовах. Англійською викладається лише три спеціальності, а саме: «Будівництво», «Комп’ютерна інженерія» та «Менеджмент»; вигідне географічне положення (межує з Польщею, Білорусь); отримання подвійного ступеня з польським і португальських університетах; можливість взяти участь в програмі обміну студентами протягом семестру і стажування в Польщі і Португалії; наявність підготовчого відділення.

Факультети та спеціальності

Факультет фінансів, обліку, лінгвістики та права

 • Фінанси, банківська справа та страхування
 • Облік і оподаткування
 • Філологія (Прикладна лінгвістика)
 • Право
 • Соціальне забезпечення

Факультет бізнесу

 • Економіка
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Міжнародні економічні відносини

Машинобудівний факультет

 • Автомобільний транспорт
 • Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
 • Галузеве машинобудування
 • Агроінженерія
 • Лісове господарство
 • Технології легкої промисловості
 • Харчові технології
 • Кібербезпека
 • Професійна освіта. Комп'ютерні технології
 • Комп’ютерна інженерія
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерні науки

Технологічний факультет

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 • Мікро-та наносистемна техніка
 • Матеріалознавство
 • Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
 • Електроніка
 • Середня освіта (Фізична культура)
 • Телекомунікації та радіотехніка
 • Прикладна механіка

Факультет будівництва та дизайну

 • Дизайн
 • Будівництво та цивільна інженерія
 • Архітектура та містобудування
 • Прикладна математика

Факультет екології, туризму та електроінженерії

 • Екологія
 • Електроенергeтика, електротеxніка тa електромеханіка
 • Агрономія
 • Туризм
 • Готельно-реcторанна спpава
 • Цивільна безпeка

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Документи для вступу на навчання:
1) оригінал і копія свідоцтва про освіту з отриманими оцінками;
2) оригінал і копія дипломного додатку або стенограми записів;
3) копія паспорта іноземця;
4) медичне страхування, якщо нічого іншого не передбачено міжнародними українськими угодами;
5) 4 фотографії (3×4) та 4 фотографії (3,5×4,5) на матовому папері.

Документи, зазначені у пункті 1 – 3 цього пункту, повинні бути перекладені українською мовою з нотаріально завіреними перекладами.

Документи, зазначені у пункті 1 – 2 цього пункту, мають бути завірені печаткою Апостиля в країні, де документи видані та легалізовані відповідними іноземними дипломатичними установами України, якщо міжнародні українські угоди не передбачають нічого іншого.

Проживання

Іноземні студенти, що навчаються в Луцьку НТУ, живуть у гуртожитку, де виділяється окремий поверх, призначений для компактного проживання іноземців.
Університет також має добре розвинуту спортивну базу, яка дає кожній людині можливість пристосуватися та стати членом різних спортивних клубів.

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Вартість навчання – для студентів денної форми навчання – 1500 доларів США на рік
Для студентів заочної форми навчання – 1500 доларів США на рік
Навчання англійською мовою – 1800 доларів США на рік
Навчання за підготовче відділення: 1000 доларів США на рік

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018
Contact Us

вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018

+38 (0332) 746103; +38 (0332) 746150

galushchak.valentina@lntu.edu.ua; inter_ldtu@ukr.net

special offer