Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Про університет

Витоки Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ) сягають 1920 року, коли був заснований в місті Кременчуг перший вищий навчальний заклад. Університет співпрацює із 72 закордонними вищими навчальніми закладами та дослідними інститутами у 25 країнах світу, бере участь у міжнародних програмах. Сьогодні в КрНУ навчається понад 5000 студентів денної та заочної форм навчання.

Факультети та спеціальності

Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління

 • Системна інженерія.
 • Електротехніка та електротехнології.
 • Електромеханіка.

Інститут механіки і транспорту

 • Автомобільний транспорт.
 • Машинобудування.
 • Транспортні технології (за видами транспорту).
 • Інженерне матеріалознавство.
 • Інженерна механіка.
 • Інформатика.
 • Радіоелектронні апарати.
 • Комп’ютерні науки.
 • Комп’ютерна інженерія.
 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
 • Менеджмент.
 • Економіка підприємства.
 • Фінанси і кредит.
 • Маркетинг.
 • Облік і аудит.
 • Товарознавство і торговельне підприємництво.
 • Туризм.

Факультет природничих наук

 • Будівництво.
 • Геодезія, картографія та землеустрій.
 • Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокорист.
 • Біотехнологія.

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

 • Психологія.
 • Правознавство.
 • Філологія.
 • Документознавствo тa інфоpмаційна діяльніcть.
 • Видавничa спpава тa рeдагування.
 • Здоpов’я людини

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

При подачі заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобиться наступні документи:

 • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
 • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
 • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
 • 4 однакові кольорові фотографії розміром 3х4 см;
 • для юнаків: оригінал військового квитка або посвідчення про приписку;
 • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Переглянути вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Contact Us

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

(05366) 3-60-00

https://193.189.127.185:83/

special offer