Класичний приватний університет

Про університет

Класичний приватний університет – вищий навчальний заклад недержавної форми власності, IV рівня акредитації, заснований в 1992 році. Місія Класичного приватного університету – організація на вищому рівні наукової, навчально-методичної, виховної діяльності, заснованої на принципах гуманізму і демократизму, спрямована на виховання морально і фізично здорового, високоінтелектуального покоління, свідомих громадян, висококваліфікованих фахівців, готових до трудової діяльності, готових нести відповідальність за долю суспільства, держави і людства.

Факультети та спеціальності

Інститут економіки
економіка підприємства;
економічна кібернетика;
прикладна статистика;
маркетинг;
міжнародна економіка;
облік і аудит;
фінанси та кредит;
банківська справа.

Інститут здоров’я, спорту і туризму
здоров’я людини;
фізичне виховання;
туризм.

Інститут іноземної філології
філологія (мова та література (англійська));
філологія (переклад).

Інститут журналістики і масової комунікації
видавнича справа та редагування;
журналістика;
реклама і зв’язки з громадськістю.

Інститут управління
менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (обов’язкове додаткове навчання за спеціальністю «переклад», заочно);
менеджмент організацій;
інформатика;
програмне забезпечення автоматизованих систем;
системний аналіз і управління;
соціальна робота;
управління навчальними закладами (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»).

Інститут права ім. В. Сташиcа
міжнародне право;
правознавство.

Форми навчання

Немає інформації

Вступ для іноземних студентів

Вимоги до документів, які подаються іноземцями та особами без громадянства для зарахування на навчання в Класичному приватному університетіАнкету встановленого зразка.

 1. заява на ім’я  ректора університету;
 2. анкету встановленого зразка
 3. мотиваційний лист;
 4. документ про здобуття повної середньої освіти і додаток з оцінками;
 5. документ, виданий компетентним державним органом, який засвідчує право кандидата продовжити навчання у навчальних закладах країни, де була здобута середня освіта;
 6. документ про здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр», «магістр» — кандидатам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»;
 7. медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець, і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;
 8. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, які прибули з країн з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
 9. паспорт;
 10. фотокарток розміром 3.5 x 4.5 см;
 11. зворотний квиток з відкритою датою повернення на батьківщину терміном до одного року

Зазначені в підпунктах 4 – 7 документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядкуперекладені українською мовою, завірені нотаріально

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Немає інформації

Адреса

Україна, м. Запоріжжя, 69002
вул. Жуковського, 70-б, офіс 219-б
Contact Us

Україна, м.Запоріжжя, 69002 вул. Жуковського, 70-б, офіс 219-б

+38 061 220 58 63

depms@zhu.edu.ua

special offer