Київський національний університет технологій та дизайну

Про університет

В даний час Київський національний університет технологій та дизайну входить до таких національних і міжнародних рейтингів: Рейтинг CEOWORLD Magazine: «Топ 100 шкіл моди в світі» – 88-е місце і « Найкращі школи моди в Європі» – 53th місце; Рейтинг «Топ 200 Україна» – 27-е місце; Рейтинг українських ВНЗ Проект «Наука України в базі даних SCIVERSE SCOPUS» – 38-е місце; Рейтинг світових університетів Webometrics – 37-е місце. Наступні опції доступні для студентів: 37 освітніх програм (подвійний диплом), 450 висококваліфікованих викладачів, гуртожитки (100% гарантія поселення для іногородніх студентів), практичне навчання і стажування за кордоном.

Факультети та спеціальності

Факультет індустрії моди

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Індустрія моди (бакалавр)
 • Конструювання та технології швейних виробів (бакалавр, магістр)
 • Проектування взуття та галантерейних виробів (бакалавр, магістр)
 • Технології та дизайн трикотажу (бакалавр, магістр)
 • Експертиза текстильних матеріалів та виробів (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Професійна освіта»

 • Професійна освіта. Дизайн (бакалавр, магістр)
 • Професійна освіта. Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

 • Інформаційні технології проектування (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Прикладна механіка»

 • Прикладна механіка (бакалавр)

Спеціальність «Галузеве машинобудування»

 • Машинобудування (бакалавр)
 • Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування (магістр)

Спеціальність «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

 • Електромеханіка (бакалавр)
 • Електротехніка та електротехнології (бакалавр)
 • Електропобутова техніка (магістр)

Спеціальність «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (бакалавр)
 • Автоматизоване управління технологічними процесами (магістр)
 • Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва (магістр)

Спеціальність «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

 • Метрологія, стандартизація та сертифікація (бакалавр)
 • Метрологія та вимірювальна техніка (магістр)
 • Якість, стандартизація та сертифікація (магістр)

Спеціальність «Електроніка»

 • Електронні пристрої та системи (бакалавр)
 • Електронні системи (магістр)

Факультет дизайну

Спеціальність «Дизайн»

 • Дизайн,за видами (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Моделювання, конструювання та художнє оздоблення виробів легкої промисловості (бакалавр, магістр)

Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій

Спеціальність «Хімічні технології та інженерія»

 • Технологія та експертиза шкіри і хутра (бакалавр, магістр)
 • Технічна електрохімія та електрохімічна енергетика (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології та дизайн волокнистих систем (бакалавр, магістр)
 • Хімічні технології переробки полімерних композиційних матеріалів (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»

 • Біотехнологія (бакалавр)

Спеціальність «Фармація, промислова фармація»

 • Промислова фармація (бакалавр, магістр)

Факультет економіки та бізнесу

Спеціальність «Економіка»

 • Економічна кібернетика (бакалавр)
 • Економіка, Економіка підприємства (бакалавр)
 • Економіка, економіка індустрії моди (бакалавр,магістр)
 • Економіка, Міжнарожна економіка (бакалавр)
 • Економіка, Бізнес економіка (магістр)
 • Економіка, Міжнародний бізнес та комерція (магістр)
 • Бізнес аналітика (магістр)

Спеціальність «Маркетинг»

 • Маркетинг (бакалавр)
 • Комунікаційний маркетинг (магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Менеджмент, Управління розвитком організації (магістр)
 • Менеджмент, Менеджмент організацій (бакалавр)
 • Менеджмент, Менеджмент персоналу (бакалавр)
 • Туристичний бізнес (бакалавр, магістр)
 • Управління інноваційної діяльністю (магістр)
 • Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання (магістр)

Спеціальність «Публічне управління та адміністрування»

 • Публічне управління та адміністрування (бакалавр)

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»

 • Фінансово-кредитна діяльність суб’єктів господарювання (бакалавр)
 • Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу (магістр)

Спеціальність «Облік і оподаткування»

 • Облік, аудит і оподаткування, ІТ-облік (бакалавр)
 • Облік, аудит і оподаткування, Корпоративний екаунтинг та оподаткування (бакалавр)
 • Міжнародний облік та аудит-консалтинг (магістр)

Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій (м. Черкаси)

Спеціальність «Дизайн»

 • Дизайн, за видами (бакалавр)

Спеціальність «Технології легкої промисловості»

 • Технологія виробів легкої промисловості (бакалавр)

Спеціальність «Комп’ютерна інженерія»

 • Комп’ютерна інженерія (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Економіка»

 • Економіка підприємства (бакалавр)

Факультет підприємництва та права

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 • Підприємництво та комерційна діяльність (бакалавр)
 • ІТ-підприємництво (бакалавр)
 • Підприємництво та сервісна діяльність (магістр)

Спеціальність «Право»

 • Господарcько-правова діяльність (бакалавр, магістр)

Спеціальність «Менеджмент»

 • Виставковий бізнес (бакалавр)
 • Малий та середній бізнес (магістр)
 • Бізнеc адмініcтрування (магістр)

Спеціальніcть «Готельно-реcторанна справа»

 • Підпpиємництво в готельно-реcторанному бізнеcі (бакалавp)

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу  до  КНУТД  іноземці та особи  без громадянства  подають такі документи:

– заява-анкета;

– переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) українською мовою  легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки (бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– копію документа про народження, перекладений на українську мову легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– оригінал медичного сертифікату про стан здоров’я, завірений органом охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за два місяці до в’їзду в Україну, перекладений на українську мову та легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України;

– страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги, який можна придбати в КНУТД (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

– 10  фотокарток розміром 3,5 x 4,5 см, кольорові, матові;

– копію посвідчення закордонного українця (за наявності);

– зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 рік для повернення на батьківщину (за наявності);

– паспорт з оформленою належним чином візою на в’їзд в Україну (пред’являється особисто);

– офіційне Запрошення Київського національного університету технологій та дизайну.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється КНУТД:

1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів:

з 16.01.2018 до 01.03.2018 та з 15.06.2018 до 01.11.2018

для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.

Вартість навчання

Переглянути вартість навчання для:

Бакалаврів

Магістрів

Аспірантура

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Україна, 01011, м. Київ , вул. Немировича-Данченка, 2
Contact Us

Україна, 01011, м. Київ , вул. Немировича-Данченка, 2

+38(044)280-41-42; +38(044)256-21-64; +38(044)256-21-23;

interoffice_learning@knutd.edu.ua

special offer