Київський національний університет будівництва і архітектури

Про університет

Київський національний університет будівництва та архітектури У 1930 році на базі відділення фабрично-заводського і комунального будівництва Київського політехнічного інституту і архітектурного факультету Київського художнього інституту було створено будівельний інститут, який у 1939 році було перейменовано у Київський інженерно-будівельний інститут. Університет є провідним навчальним закладом в Україні з підготовки фахівців для будівництва. За роки свого існування університет підготував понад 70 тисяч інженерів і архітекторів, у тому числі – близько двох тисяч фахівців для 80 країн світу.

Факультети та спеціальності

Будівельний факультет

 • Спеціальність – 051 «Економіка»
 • Спеціалізація: Економіка підприємства
 • Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
 • Спеціалізація: Облік і аудит
 • Спеціальність – 073 «Менеджмент»
 • Спеціалізація: Менеджмент організацій і адміністрування
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Спеціалізація: Промислове і цивільне будівництво

Архітектурний факультет

 • Спеціальність – 191 «Архітектура та містобудування»
 • Спеціалізація: Архітектура будівель і споруд
 • Спеціалізація: Містобудування
 • Спеціалізація: Дизайн архітектурного середовища
 • Спеціальність – 022 «Дизайн»
 • Спеціалізація: Промисловий дизайн
 • Спеціальність – 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
 • Спеціалізація: Образотворче мистецтво

Будівельно-технологічний факультет

 • Спеціальність – 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
 • Спеціалізація: Товарознавствоікомерційна діяльність
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Спеціалізація:Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Факультет інженерних систем та екології

 • Спеціальність – 101 «Екологія»
 • Спеціалізація: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
 • Спеціальність – 144 «Теплоенергетика»
 • Спеціалізація: Енергетичний менеджмент
 • Спеціальність – 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Спеціалізація: Теплогазопостачання і вентиляція
 • Спеціалізація: Водопостачання та водовідведення
 • Спеціалізація: Гідротехнічне будівництво
 • Спеціальність – 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
 • Спеціалізація: Технології захисту навколишнього середовища

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

 • Спеціальність – 103 «Науки про Землю»
 • Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій»
 • Спеціалізація: Геодезія»
 • Спеціалізація:Землевпорядкування та кадастр
 • Спеціалізація: Геоінформаційні системи і технології
 • Спеціалізація: Космічний моніторинг Землі
 • Спеціалізація: Оцінка землі та нерухомого майна
 • Спеціалізація: Девелопмент нерухомості
 • Спеціальність – 242 «Туризм»
 • Спеціалізація: Туризм

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

 • Спеціальність – 015.10 «Професійна освіта»
 • Спеціалізація:Комп’ютерні технології
 • Спеціалізація: Машинобудування
 • Спеціальність – 073 «Менеджмент»
 • Спеціалізація: Управління проектами
 • Спеціальність – 122 «Комп’ютерні науки»
 • Спеціалізація: Інформаційні управляючі системи та технології
 • Спеціалізація: Управління проектами
 • Спеціальність – 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • Спеціалізація: Комп’ютерні системи та мережі
 • Спеціальність – 125 «Кібербезпека»
 • Спеціалізація: Безпека інформаційних і комунікаційних систем
 • Спеціальність – 126 «Інформаційні системи та технології»
 • Спеціалізація: Інформаційні технології проектування
 • Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»
 • Спеціалізація: Інженерія логістичних систем
 • Спеціальність – 133 «Галузеве машинобудування»
 • Спеціалізація: Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання
 • Спеціальність – 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
 • Спеціалізація: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
 • Спеціальність – 151 « Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
 • Спеціалізація:Автоматизоване управління технологічними процесами

Факультет урбаністики та просторового планування

 • Спеціальніcть – 192 «Будівництвo тa цивільнa інженерія»
 • Спeціалізація: Міcьке будівництвo і господарcтво
 • Спеціалізація: Автомoбільні доpоги тa аeродроми

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці подають такі документи:

 • Заяву-анкету;
 • Оригінал та копію документа про попередню освіту;
 • Оригінал та копію документа (додатка до диплому про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
 • Свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту (протягом першого навчального семестру);
 • Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
 • Копію документа про народження;
 • Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець і виданий не пізніше, ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
 • Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 • Дійсний медичний страховий поліс України для надання екстреної медичної допомоги;
 • Флюорографію;
 • 14 фотокарток розміром 3,5х4,5 см;
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи\навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів.

Документи, зазначені у підпунктах 2 – 6 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

з 01 липня по 1 листопада 2018 року

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

03680; м. Київ, Повітрофлотський пр., 31
Contact Us

03680; м. Київ, Повітрофлотський пр., 31

+38044-248-49-01

knubavmz@ukr.net

special offer