Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Про університет

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» є найпотужнішим закладом вищої економічної освіти України з більш ніж 108-річною історією, що підтверджується високими рейтингами серед роботодавців та рейтингами серед університетів. КНЕУ нараховує 7 навчальних корпусів, 10 факультетів, 40 кафедр, 5 коледжів, відділ аспірантури та докторантури, науковий парк, 21 науково-дослідний інститут фундаментальних і прикладних досліджень, найбільша бібліотека серед ВНЗ України. В рамках реалізації євроінтеграційних прагнень та участі України в глобальному ринку праці Київський національний економічний університет пропонує англомовні магістерські програми (АМП), які відповідають сучасним стандартам провідних університетів світу. КНЕУ пропонує 2 MBA програму та 7 магістерських програм, які викладаються англійською мовою.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Факультет міжнародної економіки i менеджменту
Факультет маркетингу
Факультет управління персоналом, соціології та психології
Факультет обліку та податкового менеджменту
Факультет економіки АПК
Факультет фінансів
Факультет економіки та управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Спеціальності:

Облік і оподаткування
Менеджмент
Фінанси, банківська справа та страхування
Економіка
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування
Економіка
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
Маркетинг
Право

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Спеціальності:

Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Економіка
Менеджмент
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Публічне управління та адміністрування
Економіка
Комп’ютерні науки
Системний аналіз
Кібербезпека
Маркетинг
Право
Міжнародні економічні відносини
Професійна освіта (Економіка)
Психологія
Соціологія
Туризм

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Перелік документів, які потрібно подати для навчання:

 • заяву-анкету
 • оригінал та копію документа про попередню освіту
 • оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін
 • копію документа про народження
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два
 • місяці до вїзду на навчання в Україну
 • копію паспортного документу іноземця, або документа, що посвідчує особу без громадянства з перекладом на українську мову та завірено нотаріально
 • дійсний поліс медичного страхування
 • 10 кольорових фотокарток, розміром 3,5 на 4,5
 • Копію посвідчення закордонного українця (за наявності)
 • поштовий конверт
 • файлову папку зі швидкозшивачем

Документи, зазначені у підпунктах 2-4 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою та легалізовані з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, виданих навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в Україні відповідно до законодавства.

У разі відсутності підтвердження автентичності документа іноземця про освіту або рівня отриманої ним освіти, університет відраховує такого іноземця.

Іноземці, які вступають до аспірантури, додатково подають реферат з обраної наукової спеціальності або офіційно засвідчений за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

з 12 липня по 10 вересня 2018 року

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

03057, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1








Contact Us

03057, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1

38044 456-30-19; (+38044)456-03-02; (+38044)456-03-64

kneu_in_vid418@ukr.net; dis@kneu.edu.ua

special offer