Хмельницький національний університет

Про університет

Хмельницький національний університет був заснований у 1962 році. За час свого існування він пройшов шлях від загальнотехнічного факультету Українського поліграфічного інституту до Хмельницького національного університету, який має найвищий ІV рівень акредитації. Сьогодні в університеті за 40 напрямами підготовки навчається більше 10 тисяч студентів. Навчальний процес забезпечують 74 докторів та 453 кандидатів наук.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Факультет економіки і управління (ФЕУ).
Гуманітарно-педагогічний факультет (ГПФ).
Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем (ФПКТС).
Факультет міжнародних відносин (ФМВ).
Факультет інженерної механіки (ФІМ).
Факультет технологій і дизайну (ФТіД).
Факультет заочно-дистанційного навчання (ФЗДН).

Спеціальності:

Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Польська мова і література)
Середня освіта (Фізична культура)
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
Середня освіта (Англійська мова та література)
Професійна освіта (Транспорт)
Дизайн
Дизайн (Дизайн одягу, графічний дизайн та реклама, дизайн інтер’єру та меблів)
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Фізична культура і спорт (Спортивно зорієнтований фітнес)
Політологія
Психологія
Фізична терапія, ерготерапія
Соціальна робота (Соціально-педагогічна діяльність та соціальна реабілітація)
Філологія (Українська мова та література)
Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), польська мова)
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно))
Філологія (Прикладна лінгвістика)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Міжнародна інформація)
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (Країнознавство)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини)
Міжнародні економічні відносини (Міжнародна логістика та митна справа)
Туризм
Право
Економіка (Економічна кібернетика)
Економіка (Економіка і аналітика бізнесу)
Економіка (Управління персоналом і економіка праці)
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління підприємницькою діяльністю)
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Управління торговельним бізнесом і комерційна логістика)
Маркетинг
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування
Готельно-ресторанна справа
Інженерія програмного забезпечення
Комп’ютерні науки
Комп’ютерна інженерія
Кібербезпека
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Телекомунікації та радіотехніка
Прикладна механіка
Матеріалознавство (Відновлення та технічний сервіс автомобілів)
Галузеве машинобудування (Машини і апарати харчових виробництв)
Галузеве машинобудування (Машини і апарати легкої промисловості)
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Цивільна безпека (Охорона праці)
Автомобільний транспорт
Екологія
Хімія
Хімічні технології та інженерія
Технології легкої промисловості (Конструювання та моделювання швейних виробів)
Технології легкої промисловості (Дизайн та проектування взуття і галантерейних виробів)
Агроінженерія
Архітектура та містобудування

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства подають та оформляють такі документи:

 • заява про вступ;
 • анкета;
 • національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу без громадянства з оформленою візою типу Д (04/12) для країн з візовим порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • бланк запрошення на навчання для оформлення візи;
 • свідоцтво про народження;
 • довідка Консульської установи України за кордоном про припинення громадянства України іноземного громадянина із зазначенням відповідного Указу Президента України подається в разі, якщо місце народження іноземного громадянина значиться в Україні;
 • документ про отриману освіту (з додатком);
 • медичний документ (сертифікат) про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до від’їзду іноземця на навчання в Україну;
 • 8 фотокарток розміром 3х4 см;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію);

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

з 03 липня 2018 року – 29 вересня 2018 року

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна
Contact Us

вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, 29016, Україна

+380 382 67 52 92

interdept.khnu@gmail.com

special offer