Херсонський національний технічний університет

Про університет

Херсонський національний технічний університет є автономним вищим навчальним закладом IV рівня акредитації, який готує висококваліфікованих фахівців для різних галузей, готує науковий персонал, здійснює фундаментальні та прикладні наукові дослідження, розвиває міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та підприємствами. До структури університету входять 5 факультетів, 26 кафедр, з них 20 – випускових. Навчально-виховний процесс забезпечують 341 науково-педагогічний працівник університету, з них 187 кандидатів наук, доцентів, 57 докторів наук, професорів.

Факультети та спеціальності

Факультети:

Кібернетики та системної інженерії

022 ДИЗАЙН

Графічний дизайн

Випускники працюють в галузях проектування товарних знаків, торгових марок, окремих об`єктів та систем корпоративного дизайну та ідентифікації.

Мультимедійний дизайн

Випускники працюють у галузі системи візуальної ідентифікації, дизайну інтер’єру, типографіки і плакату, упаковки та етикетки, зрізових об’єктів інформації та комунікації, комп’ютерних технологій в дизайні та комп’ютерної графіки.

Дизайн одягу та текстилю

Випускники працюють в широкому спектрі напрямків дизайнерсько-мистецтвознавчої діяльності: рекламний бізнес, телебачення, дизайн одягу, декораторська діяльність тощо.

Дизайн інтер’єру та обладнання

Випускники працюють у галузі системи візуальної ідентифікації, дизайну інтер’єру, типографіки і плакату, упаковки та етикетки, зрізових об’єктів інформації та комунікації, комп’ютерних технологій в дизайні та комп’ютерної графіки.

121 ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Інженерія програмного забезпечення

Випускники працюють в галузях, е медикам з проектуванням комп’ютеризованих систем управління, експлуатацією програмних комплексів та комп’ютерних систем.

122 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Консолідована інформація

Випускники працюють інформаційними аналітиками для всіх видів економічної, політичної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Управління проектами

Випускники працюють у галузях, пов’язаних з прийняттям проектних рішень; організацією та управлінням проектно-орієнтованими підприємствами, ресурсами із застосуванням інформаційних систем; менеджментом інноваційних проектів; управлінням проектами розвитку підприємства.

123 КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Комп’ютерні системи та мережі

Випускники працюють в галузях, пов’язаних з розробкою, впровадженням, експлуатаційним обслуговуванням, ремонтом та модернізацією системних, програмних та технічних засобів сучасних інформаційних технологій, переважно – у варіанті їх локально-мережевої реалізації в офісах, установах, організаціях та на підприємствах.

126 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Інформаційні системи та технології

Випускники працюють на посадах розробників обчислювальних систем; професіоналів в галузі програмування; розробників комп’ютерних програм; професіоналів в інших галузях обчислень (комп’ютеризації); технічних фахівців в галузі обчислювальної техніки; техніків-програмістів у різних галузях людської діяльності, національної економіки та виробництва.

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО- ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Випускники працюють в галузях, пов’язаних з організацією , розробленням та експлуатацією автоматизованих, автоматичних та комп’ютерно – інтегрованих систем управління будь-якими процесами.

Автоматизоване управління технологічними процессами

Випускники працюють в галузі проектування систем та пристроїв автоматизації технологічних процесів, проведення всіх необхідних розрахунків і ведення нагляду за реалізацією проектних рішень, розроблення локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислових установок, обґрунтування оптимальних умов автоматичного управління, використанні сучасних методів контролю.

152 МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО- ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Випускники працюють в науково-методичних установах стандартизації, органах з сертифікації і випробувальних лабораторіях, державних органах міжнародної стандартизації, метрологічних лабораторіях підприємств з нагляду за якістю вимірювальних приладів, органах Держнадзору.

153 МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Мікро- та наносистемна техніка

Випускники працюють інженерами-дослідниками, інженерами-операторами з розробки, експлуатації, налагодження та обслуговування складної медичної апаратури, систем аналізу та відображення медико-біологічної інформації, медичного моніторингу, е медикаментозних методів лікування та первинної діагностики.

163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Біомедична інженерія

Випускники працюють у галузі медицини (медичні комп’ютерні пристрої і системи діагностики, терапії, хірургії, обробці даних, сигналів та зображення, моделювання органів, телемедицини); у галузі охорони праці і ріелторських послуг; у галузі реабілітаційної інженерії.

Економіки, бізнес-аналітики та підприємництва

051 ЕКОНОМІКА

Економіка підприємства

Випускники працюють на підприємствах різних галузей економіки і форм власності, в фінансових і державних установах на посадах: економіст; експерт (консультант) із зовнішньо-економічних питань; консультант з економічних питань; економіст з фінансової роботи; економіст з бухгалтерського обліку й аналізу господарської діяльності; відповідальний працівник банку; економічний радник; радник (органи державної влади); економіст: з ціноутворення; з планування; з матеріально-технічного забезпечення; зі збуту; професіонал з інноваційної діяльності; фахівець з ефективності підприємництва; фахівець з державних закупівель; консультант (в апараті органів державної влади, виконкому); очолюють підприємства та організації; започатковують та ведуть власний бізнес; здійснюють педагогічну та наукову діяльність.

Бізнес-аналітика

Випускники очолюють бізнес-організації та їх підрозділи, працюють на підприємствах різних галузей економіки і форм власності, в фінансових і державних установах на посадах: аналітика, економіста, консультанта з економічних питань, консультанта з раціоналізації виробництва, консультанта з ефективності підприємництва, консультанта із зовнішньоекономічних питань, економічного радника, оглядача з економічних питань, фахівця-аналітика з дослідження товарного ринку тощо; започатковують та ведуть власний бізнес; здійснюють педагогічну та наукову діяльність. Володіють сучасним аналітичним мисленням, здатні вирішувати дослідницькі та управлінські завдання, прогнозувати та моделювати економічні системи різного рівня.

Економічна кібернетика

Випускники працюють на керівних посадах підприємств всіх галузей економіки, фахівцями, які розробляють та обслуговують програмні системи з використанням сучасних інформаційних технологій для різних видів діяльності, пов’язаних з плануванням ресурсів, управлінням взаємовідносинами із клієнтами, фінансовим менеджментом, діяльністю кредитних установ, системами обліку, маркетингу, управління інноваційними та інвестиційними проектами.

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Облік і аудит

Випускники працюють у системному управлінні підрозділами на підприємствах з різними формами власності, дії яких, направлені на інтенсифікацію виробництва, безперервне підвищення його ефективності на основі використання досягнень науково-технічного процесу у галузі техніки, технології, організації виробництва, нормування і стимулювання праці; матеріально-технічного забезпечення, руху обігових коштів, балансу підприємства, звітної фінансової документації.

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Фінанси і кредит

Випускники працюють в галузях пов’язаних з фінансово-економічною та інвестиційною діяльністю підприємств різних форм власності, здійсненням фінансового контролю в сфері кредитування та інвестицій, управлінням фінансовими структурами.

Фіскальне адміністрування та митна справа

Випускники працюють на посадах: державний податковий інспектор; державний податковий ревізор-інспектор; співробітник податкової міліції; керівник структурного підрозділу Державної фіскальної служби України; податковий консультант-аудитор; податковий аналітик; фахівець з податкового планування; ревізор Державної фінансової інспекції України; митний інспектор; співробітник правоохоронних органів по боротьбі з економічною злочинністю; економічний радник; ліквідатор-розпорядник майна підприємств-боржників; оцінювач (експертна оцінка майна).

Інтегрованих технологій

076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Якість, стандартизація та сертифікація

Випускники працюють в регіональних центрах стандартизації, метрології та сертифікації; у випробувальних лабораторіях; у Держінспекції України з питань захисту прав споживачів; експертами у Держінспекції з контролю якості; експертами-аудиторами з сертифікації; експертами із стандартизації та метрології; фахівцями з розробки державних стандартів; науковими співробітниками.

161 ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Текстильна хімія і опоряджувальні виробництва

Випускники працюють фахівцями, що здатні : перетворити сировину в естетично оформлені тканини з високими споживчими властивостями; створити технічний та «розумний» текстиль, який потребують сьогодні військовослужбовці та спец призначенці; вирішувати задачі по використанню новітніх інструментальних фізико-хімічних методів аналізу текстилю на сучасній апаратурі; спроможні удосконалити існуючі технології та устаткування і розробити нові ресурсо- і енергозберігаючі технології для зниження собівартості продукції.

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Випускники працюють у харчовій та парфумерно-косметичній індустрії, діяльність яких базуються на обов’язковому використанні харчових добавок та біологічно-активних речовин, які вводяться в продукцію в широкому асортименті без шкідливих наслідків для людини, з контролюванням наявності харчових добавок у готовій продукції з вибором раціональної технології, контролем якості парфу­мерно-косметичних засобів.

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Технології продуктів бродіння і виноробства
Випускники працюють керівниками та фахівцями з технологічних процесів виробництва вина, спирту, коньяку і других харчових продуктів на їх основі.
Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Випускники працюють фахівцями з управління технологічними процесами консервування, переробкою та зберіганням плодів і овочів; займаються розробкою технологічних процесів і рецептур консервування.

182 ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

Випускники працюють на підприємствах текстильної і швейної промисловості, в навчальних і науково-дослідницьких закладах, експертно-контролюючих та інших організаціях на посадах: інженера-технолога, експерта з якості товарів, експерта-технолога, товарознавця, десинатора, маркетолога, викладача спеціальних дисциплін, наукового співробітника, менеджера у сфері торгівлі і побуту, менеджера у комерційних фірмах, дизайнера текстильних виробів.

Технології та дизайн тканин

Випускники працюють фахівцями з виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектно-конструкторської та дослідницької діяльності в області виготовлення трикотажу, текстильних виробів та дизайну тканин і одягу, визначення структури і властивостей текстильних виробів відповідно до одержаної спеціалізації.

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

Випускники працюють на підприємствах сфери побуту та індустрії моди на посадах : дизайнера-модельєра одягу, експерта з якості товару, технолога-конструктора , товарознавця, експерта-технолога, інженера – технолога швейного виробництва.

Технології первинної обробки, стандартизація і сертифікація сировини та виробів легкої промисловості

Випускники працюють на багатьох підприємствах, установах і організаціях, що здійснюють стандартизацію, сертифікацію і контроль якості сировини та готової продукції; експертом у державних органах з контролю якості, з питань захисту прав споживачів; в експертних лабораторіях з контролю якості сировини при митних і санітарно-епідеміологічних службах; фахівцем із стандартизації та сертифікації; інженером з якості, стандартизації та охорони праці; інженером-контролером і інженером-дослідником; техніком-технологом і технологом.

Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

035 ФІЛОЛОГІЯ

Філологія, германські мови та літератури (переклад включно)
Випускники працюють в організаціях промисловиків та підприємців, професіональних та політичних організаціях, бюро перекладів, рекламних агентствах та інших організаціях та установах, де є необхідність усного чи письмового перекладу науково-технічної літератури та ділової кореспонденції на посадах перекладача, консультанта з перекладу, інокореспондента.

073 МЕНЕДЖМЕНТ

HR – менеджмент публічних послуг

Випускники працюють менеджерами персоналу, діяльність яких пов’язана з довгостроковими інвестиціями в людський капітал, забезпеченням постійного професійного росту кадрів, покращення умов праці, взаємодією з управлінським апаратом, менеджерами, формуванням взаємної відповідальності працівника і роботодавця.

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

Випускники працюють в туристичних компаніях всіх форм власності, готелях, санаторно-курортних комплексах, в державних органах національного, регіонального, муніципального рівнів.

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Випускники працюють спеціалістами із зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України, з питань зовнішньоекономічної діяльності, спеціалістами – експертами, референтами торгівельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном, консультантами, радниками керівників підприємств, організацій різних форм власності, банківської сфери, валютних і товарних бірж.

Бізнес-адміністрування

Випускники працюють в галузях управління бізнес-структурами різних рівнів, організації та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління, управління регіональним розвитком; формування планів соціально-економічного розвитку території; управління взаємозв’язками з громадськістю.

Управління персоналом та економіка праці

Випускники працюють на посадах: менеджер з персоналу; менеджер по пенсійному страхуванню; економіст – статистик; економіст з планування; економіст з праці; фахівець в галузі праці та зайнятості; фахівець організатори соціально-побутового обслуговування; фахівець з найму робочої сили; інспектор з соціальної допомоги; організатор діловодства.

Логістика

Випускники працюють системними фахівцями – інтеграторами, які забезпечують поєднання основних функцій логістики (вантажопереробка, складування, транспортування, постачання, розподіл, управління закупівлями, замовленнями, запасами, тощо) в єдиний бізнес-процес підприємства; координують і оптимізують діяльність структурних підрозділів фірми та її партнерів.

Управління та адміністрування в бізнесі

Випускники працюють фахівцями з професійної управлінської роботи на підприємствах сфери бізнесу у лінійних та функціональних підрозділах, на посадах, що вимагають вищої управлінської освіти.

075 МАРКЕТИНГ

Маркетинг

Випускники працюють на посадах менеджера з реклами; копірайтера; медіа-планера; бренд-менеджера; промоутера; мерчандайзера; маркетолога-аналітика; менеджера з маркетингу; фахівця з маркетингових досліджень; фахівця з аналізу даних; маркетолога-економіста.

Рекламна діяльність та РR

Випускники працюють фахівцями зв’язків з громадськістю у прес-службах, у торгових компаніях, PR – агенціях в аналітичному відділі, у сфері поширення інформації про якість, переваги товарів та послуг, планування рекламних кампаній і координації дії дизайнерів, копірайтерів.

281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Публічне управління та адміністрування

Випускники працюють на посадах керівників, провідних і головних спеціалістів у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади; обласних та районних державних адміністраціях; органах місцевого самоврядування; корпоративних установах та бізнес-структурах різних галузей; політичних партіях та громадських організаціях; вищих навчальних закладах, академічних установах.

292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Міжнародний бізнес

Випускники працюють фахівцями(в т.ч. торгівельними представниками за кордоном агентами, представниками транснаціональних іноземних компаній) в галузі міжнародної торгівлі; приватного міжнародного бізнесу; податкового консультування міжнародного бізнесу; бізнес-планування міжнародних проектів; зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних, спільних та іноземних підприємств; в компаніях з іноземними інвестиціями, вітчизняних промислових й торговельних підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, в банках й інших фінансових організаціях.

Інженерії та транспорту

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Прикладна механіка

Випускники працюють у багатьох галузях промисловості, на машинобудівних підприємствах та організаціях з проектування, виготовлення, обслуговування та ремонту різнопрофільних машин, апаратів, верстатів, промислових роботів, обробних центрів, автоматичних ліній, підприємств з розробки, виготовлення та розповсюдження інструменту, пристроїв та устаткування.

132 МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Матеріали і техніка в транспортній галузі

Випускники можуть працювати: інженерно-технічними працівниками підприємств та організацій пов’язаних з одержанням та обробленням металевих та неметалевих матеріалів, спеціалістами з вибору матеріалу та технології оброблення, спеціалістами по верифікації якості сировини та готової продукції, проектувальниками технологічних процесів, фахівцями з супроводу технологічних процесів, фахівцями центральних заводських лабораторій

133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Галузеве машинобудування

Випускники працюють у багатьох галузях з різноманітною формою господарювання, за фахом проектувальника, конструктора, механіка з експлуатації, обслуговування, ремонту різноманітних машин та обладнання.

141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Випускники працюють у бізнесі та на підприємствах у електротехнічній та електроенергетичній галузі, енергозбереженні, енергоменеджменті, енергоаудиті.

274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Автомобільний транспорт

Випускники працюють фахівцями з технічної експлуатації АТЗ, безпеки руху ТЗ, транспортно-експедиційної роботи (диспетчер з транспорту та служби перевезень), сфери автотехнічної та автодорожньої експертизи, автомобільних перевезень (інженер-логіст з автомобільних перевезень).

275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗА ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Випускники працюють фахівцями, діяльність яких повязана з визначенням доцільність використання транспортних засобів, проектуванням різних шляхів транспортування з використанням певних засобів транспорту; обґрунтуванням вибору технології транспортування, які забезпечують збереження товарів у транзиті; з оформленням документації міжнародних транспортних операцій; із забезпеченням гарантованої, оптимальної та своєчасної доставки будь-яких вантажів).

 

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Запрошення на навчання оформляються Відбірковою комісією за попереднім зверненням іноземців до ХНТУ на підставі поданих ними у паперовому або електронному вигляді копій таких документів:
1) паспортного документа іноземця з перекладом посвідченим нотаріусом;
2) документа про здобутий рівень освіти з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічної довідки з перекладом посвідченим нотаріусом;
3) письмової згоди на обробку персональних даних.
Кандидатури іноземців, документи яких подані для оцінювання, але не відповідають вимогам, Відбірковою комісією відхиляються.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

у 2018 році – з 15 липня до 1 листопада

Вартість навчання

Вартість навчання для іноземних громадян на денну та заочну форму навчання за всіма напрямами підготовки (спеціальностями) та освітніми рівнями становить суму 1500 доларів США або у гривнях еквіваленту 1500 доларів США за рік за курсом Національного Банку України на дату заключення договору.

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Україна, 73008 м.Херсон, Бериславське шосе, 24
Contact Us

Україна, 73008 м.Херсон, Бериславське шосе, 24

+38(0552) 326909

kntu@kntu.net.ua

special offer