Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Про університет

Заснований в 1930 році, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – це спеціалізований державний вищий навчальний заклад економічного профілю Східної України, яке здійснює багатоступеневу підготовку фахівців за такими ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор наук. Університет застосовує технологію безперервного навчання, що складається з системи довузівської підготовки, вузівської та післядипломної освіти, має ліцензію на перепідготовку і підвищення кваліфікації. За час свого існування університетом підготовлені фахівці для 83 країн світу. Зараз в університеті навчається понад 1400 іноземних студентів з 43 країн світу.

Факультет архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва

 • Архітектура;
 • Міське будівництво та господарство;
 • Лісне господарство
 • Садово-паркове господарство.

Факультет інженерних мереж та екології міст

 • Екологія;
 • Технології захисту навколишнього середовища;
 • Нафтогазова інженерія та технології;
 • Цивільна інженерія
 • Гідротехніка (водні ресурси).

Факультет менеджменту

 • Менеджмент організації міського господарства;
 • Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу;
 • Менеджмент. Управління проектами;
 • Публічне управління та адміністрування;
 • Туризм;
 • Готельно-ресторанна справа;
 • Комп’ютерні науки;
 • Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Управління проектами;
 • Системна інженерія.
 • Інформаційні системи та технології

Будівельний факультет

 • Промислове і цивільне будівництво;
 • Геодезія, картографія та землеустрій.

Факультет транспоpтниx сиcтeм тa теxнологій

 • Транcпортні тexнології (міcький транcпорт);
 • Електромеханіка;
 • Логіcтика;
 • Оxорона пpaці;
 • Цивільний заxиcт.

Факультет економіки і підприємництва

 • Міжнародна економіка;
 • Економіка та організація бізнесу;
 • Економіка підприємництва;
 • облік і аудит;
 • облік і оподаткування у міжнародному бізнесі;
 • фінансово-економічна безпека підприємства.

Факультет електропостачання і освітлення міст

 • Світлотеxніка і дизaйн світловогo середовища
 • Електротеxніка тa електротеxнології;
 • Нетрадиційні тa віднoвлюванні джерeла енeргії.

Форми навчання

денна, заочна, дистанційна

Вступ для іноземних студентів

немає інформації

Проживання

наявність гуртожитку

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

немає інформації

Подати заявку на вступ

заповнити заяву на вступ

 

Адреса

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002
Contact Us

вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, 61002

special offer