Харківський національний університет будівництва та архітектури

Про університет

Харківський національний університет будівництва та архітектури ХНУБА – вищий навчальний заклад міста Харкова. Він був створений на базі будівельного факультету Харківського технологічного інституту та архітектурного факультету Харківського художнього інституту в 1930 році. На 9 факультетах і 37 кафедрах університету ведеться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів за 13 спеціальностями в галузі будівництва, архітектури, економіки, менеджменту і екології. 17 кафедр є випускаючими.

Факультети та спеціальності

Будівельний факультет
Спеціальність:
Будівництво і громадянська інженерія (програми: Промислове та цивільне будівництво; Гідротехнічне будівництво)

Архітектурний факультет
Спеціальність:
Архітектура та містобудування (програми: Архітектура будівель і споруд; Дизайн архітектурного середовища; Містобудування; Реставрація пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури)

Санітарно-технічний факультет
Спеціальність:
Будівництво і громадянська інженерія (програми: Теплогазопостачання і вентиляція; Водопостачання та водовідведення; Гідротехніка).
Екологія.

Факультет економіки і менеджменту
Спеціальність:
Економіка.
Фінанси, банківська справа і страхування.
Менеджмент.
Публічне управління і адміністрування.
Підприємництво, торгівля і біржова діяльність.
Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Механіко-технологічний факультет
Спеціальність:
Будівництво і громадянcька інженeрія (прогpама: Теxнології будівельниx конcтрукцій, виpобів і матеріалів).
Галузевe машинобудування.
Автoматизація тa комп’ютерно-інтeгровані теxнології.

Форми навчання

Денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

До заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобитися наступні документи:

  • оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
  • оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
  • оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
  • 4 однакові кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
  • для юнаків: оригінал військового квитка або приписного свідоцтва;
  • оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002
Contact Us

вул. Сумська, 40, м. Харків, 61002

(057) 700-07-47.

office@kstuca.kharkov.ua

special offer