Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Про університет

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – єдиний і провідний ВНЗ в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю найвищого IV рівня акредитації. В університеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, ”магістр” з усіх зазначених напрямів підготовки. У процесі навчання студенти мають можливість отримати низку робітничих професій. Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка отримують сертифікат підприємця. Ефективно діє аспірантура та докторантура. Переважна більшість студентів мешкає у гуртожитках університету, що розташовані в найкращих районах Харкова.

Факультети та спеціальності

Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту (ННІ МСМ)

Навчально-науковий інститут енергетики та комп’ютерних технологій (ННІ ЕКТ)

Навчально-науковий інститут технічного сервісу (ННІ ТС)

Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту (ННІ БМ)

На сьогоднішній день в університеті ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і ”магістр” українською, английською, російською мовами за спеціальностями:
• економіка підприємства (бакалавр, магістр); Economics of Enterprises (Bachelor, Master).
• облік і аудит (бакалавр, магістр); Accounting and Audit (Bachelor, Master);
• менеджмент (бакалавр, магістр); Management (Bachelor, Master);
• транспортні технології (бакалавр), транспортні системи (магістр); Transport Technologies(Bachelor), Transport Systems (Master);
• автоматизація і компьютерно- інтегровані технології (бакалавр); Аutomation and computer-technology (Bachelor);
• енергетика сільськогосподарського виробництва (бакалавр, магістр); Power Engineering of Agricultural Production (Bachelor, Master);
• механізація сільського господарства ( бакалавр, магістр); Mechanization of Agriculture (Bachelor, Master);
• енергетичний менеджмент (спеціаліст, магістр); Energetic Management (Specialist, Master);
• машини та обладнання сільськогосподарського виробництва (бакалавр, магістр); Machinery and Equipment of Agricultural Production (Bachelor, Master);
• обладнання лісового комплексу (бакалавр, магістр); Equipment of Forest Complex (Bachelor, Master);
• колісні та гусеничні транспортні засоби (бакалавр, магістр); Wheeled and Tracklaying Transport Vehicles (Bachelor, Master);
• обладнання переробних і харчових виробництв (бакалавр, магістр); Equipment of Processing and Food Production (Bachelor, Master);
• технологія переробки і зберігання зерна (бакалавр, магістр); Technology of Grain Processing and Grain Storage (Bachelor, Master);
• Якість стандартизація та сертифікація (магістр); Quality, standardization and certification (Master)
У процесі навчання студенти мають можливість отримати робітничі професії згідно ліцензії:http://khntusg.com.ua/node/762 Після закінчення університету випускники разом з дипломом державного зразка можуть отримати в залежності від спеціальності сертифікат підприємця.
Ефективно діє аспірантура та докторантура за 6 спеціальностями:
Підготовка в аспірантурі здійснюється з восьми спеціальностей:
– 05.02.01 – матеріалознавство;
– 05.02.04 – тертя та зношування в машинах;
– 05.05.11 – машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
– 05.09.03 – електричні комплекси та системи;
– 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
– 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

 

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземні громадяни, які вступають на навчання на підставі договорів, укладених ХНТУСГ ім. П.Василенка з юридичними та фізичними особами, подають такі документи: запрошення, особисту анкету, нотаріально завірену копію національного паспорту, свідоцтво про народження (оригінал та нотаріально завірену копію), атестат про отримання середньої освіти (оригінал та нотаріально завірену копію), сертифікат медичного обстеження на СНІД, свідоцтво останнього медичного обстеження, 6 фотокарток 3,5х4,5.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Харкiв, вул. Алчевських 44
Contact Us

Харкiв, вул. Алчевських 44

(057) 700-45-81;

in_dekanat_khntusg@ukr.net

special offer