Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Про університет

Заснований в 1930 році, Харківський національний автомобільно-дорожній університет має величезний досвід підготовки фахівців для зарубіжних держав. У 1948 року університет прийняв перших своїх іноземних студентів. Сьогодні більше 3000 фахівців з дипломами ХНАДУ успішно трудяться в більш ніж 70 країнах світу.

Факультети та спеціальності

Автомобільний факультет

Спеціальності:

«Автомобільний транспорт»
«Галузеве машинобудування»
«Енергетичне машинобудування»
«Прикладна механіка»
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
«Професійна освіта. Транспорт»
«Професійна освіта. Метрологія, стандартизація та сертифікація»

Дорожньо-будівельний факультет

Спеціальності:

«Будівництво та цивільна інженерія»
«Екологія»
«Геодезія та землеустрій»

Механічний факультет

Спеціальності:

«Галузеве машинобудування»
«Матеріалознавство»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
«Комп’ютерні науки»
«Інженерія програмного забезпечення»

Факультет Управління та бізнесу

Спеціальності:

«Менеджмент»
«Економіка»
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
«Облік і оподаткування»
«Міжнародні економічні відносини»

Факультет Транспортних систем

Спеціальності:

«Транспортні технології» (на автомобільному транспорті)

Факультет Підготовки іноземних громадян

Центр освітніх послуг

 

Бакалавр

015.13 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація, сертифікація (6.010104)
015.20 Професійна освіта. Транспорт (6.010104)
051 Економіка
073 Менеджмент організацій і адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки
131 Прикладна механіка (6.050501)
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування (6.050503)
141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка (6.050702)
142 Енергетичне машинобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
193 Геодезія та землеустрій
192 Будівництво та цивільна інженерія
274 Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) (6.070101)
292 Міжнародні економічні відносини

Магістр

015.13 Професійна освіта. Метрологія, стандартизація, сертифікація (8.01010401)
015.20 Професійна освіта. Транспорт (8.01010401)
051 Економіка
073 Менеджмент організацій і адміністрування
073 Логістичний менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
101 Екологічна безпека
122 Комп’ютерні науки
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
141 Енергетика, електротехніка та електромеханіка (8.050702)
142 Енергетичне машинобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
275.03 Транспортні системи (8.100402)
274 Автомобільний транспорт
275.03 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті (8.100403)
292 Міжнародні економічні відносини

ПЕРЕЛІК спеціальностей, за якими здійснюється довузівська підготовка іноземних громадян на факультеті підготовки іноземних громадян ХНАДУ:

1) Охорони здоров’я, біологічні, фізкультури, сільськогосподарські (неінженерні)
2) Інженерно-технічні та інженерно-економічні
3) Економічні
4) Гуманітарні

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Іноземці, які проживають на території України на законних підставах, подають до вищого навчального закладу такі документи:
1) Заяву встановленого зразка у паперовій формі.
2) Документ про освітній рівень (оригінал та його копію).
3) Додаток до документа про освітній рівень (оригінал та його копію за наявності), на основі якого здійснюється вступ.
4) Академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом, при переведенні або поновленні на навчання, починаючи з 2-го курсу.
5) При вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти подаються оригінал та копія документа, в якому міститься інформація
про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність із навчальних дисциплін.
6) Копію паспортного документа. Для осіб без громадянства – документ, що засвідчує особу.
7) Поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
8) Для етнічних українців: копія посвідчення закордонного українця, що видана або перереєстрована не пізніше ніж за 10 років до моменту вступу.
9) 8 фотокарток розміром 30×40 мм.
10) При вступі до аспірантури подається дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською та англійською мовами.
11) При вступі до докторантури подаються українською та англійською мовами тематичний план дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора наук, копія диплома про присвоєння відповідного наукового ступеня.
12) Іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до вищого навчального закладу та передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в межах яких реалізується академічна мобільність.
Копія Документа про освіту, копія Додатка до Документа про освіту, копія Документа з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, Академічна довідка мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в тій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи, зазначені у підпунктах 2-6 пункту 18, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25
Contact Us

61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

+38 (057) 700-38-66,

admin@khadi.kharkov.ua

special offer