Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Про університет

Харківський національний аграрний університет (ХНАУ) – найстаріший аграрний вищий навчальний заклад в Україні, має четвертий рівень акредитації. Перспектива університету та стратегічний напрямок подальшого розвитку – інтеграція до світового освітнього простору зі збереженням найкращих надбань вітчизняної вищої школи. Університет підготував близько 46 тисяч висококваліфікованих аграрних фахівців, в тому числі 1477 магістрів сільськогосподарських наук і понад 100 докторів філософії для 76 країн Європи, Азії, Африки і Латинської Америки. ХНАУ добре відомий за кордоном, і з 1997 року є членом Міжнародної асоціації університетів в Парижі (UNESKO, PARIS).

Факультети та спеціальності

Факультети:

Аграрні науки та продовольство

Менеджмент і адміністрування

Виробництво і технології

Спеціальності (бакалавр):

201 «Агрономія»
202 «Захист і карантин рослин»
205 «Лісове господарство»
101 «Екологія»
193 «Геодезія та землеустрій»
051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
073 «Менеджмент»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальності (магістр):

201 «Агрономія»
203 «Садівництво та виноградарство»
202 «Захист і карантин рослин»
193 «Геодезія та землеустрій»
205 «Лісове господарство»
206 «Садово-паркове господарство» денна
051 «Економіка»
073 «Менеджмент»
281 «Публічне управління та адміністрування»
076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
071 «Облік і оподаткування»
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Форми навчання

Денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Для зарахування до навчального закладу іноземець подає такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
В заяві вступники-іноземці або уповноважені ним особа вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра), спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання або зазначають підготовче відділення.
Документи, зазначені у підпунктах 2-4 пункту 2.1, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

Прийом заяв та документів від вступників-іноземців на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра та магістра на денну форму навчання проводиться з 1 травня по 15 жовтня.
Прийом заяв та документів від вступників-іноземців на навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра та магістра на заочну форму навчання проводиться з 01 травня по 01 листопада.
Прийом заяв та документів від вступників-іноземців на навчання на підготовчому відділенні проводиться протягом року.

Вартість навчання

– навчання на підготовчому відділенні – 800 дол. США на 1 рік (по курсу Національного Банку України на час оплати);
– навчання на основних факультетах (очна форма навчання) – 1200 дол. США на 1 рік (по курсу Національного Банку України на час оплати);
– навчання на основних факультетах (заочна форма навчання) – 800 дол. США на 1 рік (по курсу Національного Банку України на час оплати);
– навчання в аспірантурі – 2000 дол. США на 1 рік (по курсу Національного Банку України на час оплати);
– стажування – 2000 дол. США на 1 рік (по курсу Національного Банку України на час оплати);
– підвищення кваліфікації – 240 дол. США на 1 місяць (по курсу Національного Банку України на час оплати).

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське – 2”
Contact Us

62483, Харківська область, Харківський район, п/в “Докучаєвське - 2”

(057) 709-03-00, (057) 709-03-10

prkomkhnau@ukr.net

special offer