Харківська медична академія післядипломної освіти

Про університет

У системі Міністерства охорони здоров’я України одним із провідних медичних навчальних закладів є Харківська медична академія післядипломної освіти.

Харківську медичну академію післядипломної освіти було засновано наказом Народного комісаріату охорони здоров’я України від 10.11.1923 р. Спочатку вона мала назву: Харківський клінічний інститут для удосконалення лікарів, пізніше, з 1927 року – Український центральний інститут удосконалення лікарів.

Факультети та спеціальності

Клінічна ординатура

Терапевтичний профіль

Хірургічний профіль

Стоматологія

Стажування

  • за фахом «Фармація» (напрямок клінічна лабораторна діагностика)
  • за напрямком Лікувальна справа
  • за напрямком Стоматологія

Навчання студентів у Медичному коледжі ХМАПО за спеціальністю “Сестринська справа”:

  • молодший спеціаліст (база 9 класів)
  • молодший спеціаліст (база 11 класів)

 

Форми навчання

Немає інформації

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до ХМАПО іноземний громадянин особисто подає до Приймальної комісії заяву на паперовому носії. До заяви іноземний громадянин додає :
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі на навчання з післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 16 фотокарток розміром 3,5 х 4,5 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури;
10) анкета іноземного громадянина, який направляється на навчання в Україну;
11) запрошення на навчання (для громадян країн, з якими Україною встановлено візовий режим).
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників.
Іноземні громадяни, які навчались в Україні та за її межами обов’язково на першому році навчання мають пройти підтвердження документів про попередню освіту в ЦМП МОЗ України та обов’язкову нострифікацію диплому протягом першого року навчання в академії (іноземні дипломи).
Рішення Приймальної комісії про зарахування іноземних громадян приймається та оформлюється протоколом.
На підставі рішення Приймальної комісії керівник вищого навчального закладу видає наказ про зарахування із зазначенням керівника іноземного громадянина.
Іноземні громадяни, які вступають на навчання в аспірантурі зараховуються до ХМАПО на підставі наказів про зарахування, що формується в Єдиній базі.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

Україна, м. Харків, вул.Амосова,58
Contact Us

Україна, м. Харків, вул.Амосова,58

(057) 711-35-56 (057) 711-80-25

office@med.edu.ua

special offer