Харківська державна академія культури

Про університет

Харківська державна академія культури (ХДАК) – це заклад вищої освіти загальнодержавної форми власності, підпорядкований Міністерству культури України. Академія сьогодні – це сучасний заклад вищої освіти четвертого рівня акредитації, лідер бібліотечно-інформаційної та культурологічної освіти. Академія готує бакалаврів і магістрів за 16 напрямами та спеціальностями 7-ми галузей знань: «культура і мистецтво», «гуманітарні науки», «соціальні та поведінкові науки», «журналістика», «управління та адміністрування», «соціальна робота», «сфера обслуговування».

Факультети та спеціальності

Факультет культурології
Факультет управління та бізнесу
Факультeт соціальниx комунікацій
Факультeт музичногo миcтецтва
Факультет хорeографічного миcтецтва
Факультет тeатрального миcтецтва
Факультет кінo-, телемиcтецтва

Напрям/спеціальність:

Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія
Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури
Культурологія
Менеджмент соціокультурної діяльності
Соціальна педагогіка
Документознавство та інформаційна діяльність
Менеджмент
Медіа-комунікації
Музичне мистецтво
Театральне мистецтво
Кіно-, телемистецтво
Хореографія

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

При подачі заяви в паперовій формі абітурієнту можуть знадобиться наступні документи
оригінал і копія документа про раніше здобуту освіту та додатка до нього;
оригінал і копія сертифікатів ЗНО;
оригінал і копія документа, що посвідчує особу;
4 однакові кольорові фотографії розміром 3х4 см;
для юнаків: оригінал військового квитка або посвідчення про приписку;
оригінали документів, що підтверджують право на участь в конкурсі, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами (при наявності).

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Подати заявку на вступ

Є форма на  сайті

Адреса

61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 4
Contact Us

61057, м.Харків, Бурсацький узвіз, 4

(+38 057) 771-04-30

moedcenter@ukr.net

special offer