Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Про університет

Харківська державна академія дизайну і мистецтв є одним із найстаріших художніх навчальних закладів України. Напочатку XІХ століття естафета художньої освіти перейшла до Харківського університету, відкритому в 1805 році. Академія є єдиним в Україні вищим навчальним закладом, що готує кадри дизайнерів промислових виробів, фахівців у сфері графічного дизайну, проектування інтер’єрів, декоративних тканин, одягу, фахівців торгово-промислової реклами, фірмового стилю й упакування.

Факультети та спеціальності

Факультет образотворчого мистецтва
Факультет дизайну
Факультет дизайну середовища

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (СВО “Бакалавр”):
«Графічний дизайн»
«Дизайн» (спец.: промисловий дизайн)
«Дизайн» (спец.: графічний дизайн, мультимедійний дизайн)
«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»
«Станковий живопис»
«Станкова та монументальна скульптура»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ (СВО “Магістр”):
«Реставрація, візуальні практики»
«Інноваційний дизайн»
«Мистецтвознавство, графічні техніки»
«Дизайн візуальних комунікацій»
«Станковий живопис»
«Творчий рисунок»
«Дизайн, Арт-едукація»
«Дизайн-інжиніринг»
«Дизайн архітектурно-ландшафтного середовища»

Форми навчання

Денна та заочна

Вступ для іноземних студентів

Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до відповідного структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня 2018

Вартість навчання

Немає інформації

Подати заявку на вступ

Є форма на сайті

Адреса

м. Харків, вул. Мистецтв, 8
Contact Us

м. Харків, вул. Мистецтв, 8

(+38) 057 706-15-57

ulyanova@ksada.edu.ua

special offer