ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

Про університет

Хімічна освіта в Дніпровському регіоні має давню історію. 15 травня 1930 р ініціативи акад. Л.В. Писаржевського, проф. А.І. Бродського і проф. П.Т. Рубіна був створений новий самостійний вуз – Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут (ДХТИ). Ця дата і вважається офіційним днем ​​народження університету. Університет має 8 навчальних корпусів з сучасними обладнаними аудиторіями і лабораторіями, 5 гуртожитків на 2600 місць, спортивний комплекс – один з кращих в Україні, спортивно-оздоровчий табір “Дубовий гай”, санаторій-профілакторій

Факультети та спеціальності

Факультет технології неорганічних речовин

 • 101 Екологія
 •  Екологія та охорона навколишнього середовища
 • 161 Хімічні технології та інженерія
 •  Електрохімія та природоохоронні хімічні технології
 •  Хімічні технології неорганічних речовин, рідкісних розсіяних елементів та наноматеріалів
 •  Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
 •  NEW Технологія водопідготовки, водоочищення та управління водними ресурсами

Факультет технології високомолекулярних сполук

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології синтетичних і природних полімерів, лакофарбових та композиційних матеріалів
 •  Хімічні технології переробки нафти, газу, вуглецевих та альтернативних енергоресурсів і експертиза паливно-мастильних матеріалів
 •  Хімічні технології переробки полімерних, композиційних та наноматеріалів
 •  Хімічні технології переробки еластомерних матеріалів технічного, медичного та побутового призначення

181 Харчові технології

 •  Технології жирів і жирозамінників
 •  NEW Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
 •  NEW Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

186 Видавництво та поліграфія

 •  Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв

Факультет технології органічних речовин та біотехнології

162 Біотехнологія та біоінженерія

 •  Біотехнологія та біоінженерія

226 Фармація, промислова фармація

 •  Фармація, промислова фармація

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології органічних речовин

Факультет обладнання і технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та харчових виробництв

161 Хімічні технології та інженерія

 •  Хімічні технології скла, кераміки, будівельних матеріалів та дизайн виробів з них

133 Галузеве машинобудування

 •  NEW Інжиніринг виробництва і приготування харчових продуктів
 •  NEW Інжиніринг захисту технічних об’єктів
 •  NEW Інжиніринг пакувальних виробів

Факультет комп’ютерних наук та інженерії

123 Комп’ютерна інженері

 •  Комп’ютерна інженерія

122 Комп’ютерні науки

 •  Комп’ютерні науки

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Механічний факультет
131 Прикладна механіка

 •  Технології машинобудування

144 Теплоенергетика

 •  Теплоенергетика

133 Галузеве машинобудування

 •  Обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв
 •  Комп’ютерне проектування промислового обладнання
 •  Комп’ютерне проектування та експлуатація обладнання для переробки полімерних матеріалів
 •  NEW Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв

Економічний факультет

075 Маркетинг

 •  Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування –

 •  Фінанси і кредит

073 Менеджмент

 •  Менеджмент організацій і адміністрування

051 Економіка

 • Еконoміка підприємcтва
 • Економічна кібернeтика
 • Упpавління якіcтю
 • Еконoмічна безпeка тa бізнеc-аналітика

Форми навчання

денна, заочна

Вступ для іноземних студентів

Немає інформації

Проживання

Наявність гуртожитку

Дати подачі заяв на вступ

З 12 липня по 24 липня

Вартість навчання

Немає Інформації

Подати заявку на вступ

Заповнити заяву на вступ

Адреса

просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005
Contact Us

просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005

(0562)-47-46-70, (0562)-47-33-79, (0562) 47-34-47, (0562) 47-32-48, (0562) 46-21-21

special offer